Den så kallade byggemenskapen är på kraftig frammarsch och förutspås ge upphov till 20 procent av bostäderna i Göteborg stad. Inobi vill vara drivande i denna utveckling och har därför anställt Sveriges första byggemenskapsledare.
Publicerat 30 april, 2015

Hon är Sveriges första byggemenskapsledare

Den så kallade byggemenskapen är på kraftig frammarsch och förutspås ge upphov till 20 procent av bostäderna i Göteborg stad. Inobi vill vara drivande i denna utveckling och har därför anställt Sveriges första byggemenskapsledare.

Den vedertagna definitionen av byggemenskaper, såsom det definieras av föreningen för byggemenskaper är ”en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad.”

[ Annons ]

Företeelsen spås vara på stark frammarsch. Inom några år ska 20 % av bostäderna i Göteborgs stad enligt stadsarkitekten Björn Siesjö tillkomma som just byggemenskaper.

Analys- och arkitektföretaget Inobi har både varit delaktiga i och följt utvecklingen med stort intresse. Nu har företaget inrättat en tjänst som helt och hållet är inriktad på att utveckla och leda byggemenskaper – Sveriges första byggemenskapsledare.

Till denna tjänst har inobi rekryterat Pernilla Ottosson, som närmast kommer från NCC Teknik och hållbar utveckling där hon sedan 2011 arbetat som projektledare inom hållbart byggande med särskilt fokus på miljöcertifieringssystemet BREEAM. Pernilla Ottosson är utbildad civilingenjör vid Chalmers (2004), 37 år gammal och bosatt i Göteborg med man och barn.

– Som byggemenskapsledare kommer jag att medverka till att identifiera och utveckla nya projekt som kan genomföras som byggemenskaper. En stor del av min tjänst kommer också att handla om att lotsa och stödja befintliga grupper genom de olika stadier som deras projekt rör sig genom, att vara spindeln i nätet, säger Pernilla Ottosson.

– Vi ser fram emot att få konkurrens av många fler som också ser att byggemenskaper är en projektform för framtiden, då kan vi arbeta tillsammans med att stärka och etablera konceptet. När vi är många som konkurrerar med varandra om att få jobba med byggemenskaper, då innebär det att konsumenternas position har stärkts ytterligare –det skulle innebära en välbehövlig revolution för bostadssektorn, säger Andreas Eklöf, vd Inobis.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]