Publicerat 24 februari, 2016

Höjvall kvar som vd – trots oenig styrelse

Den oberoende granskningen som styrelsen låtit genomföra med anledning av de rykten som florerat i media angående bolagets vd och vice vd är nu klar. Trots att skattemässiga misstag har begåtts väljer styrelsen att ge vd:n fortsatt förtroende.

Det är revisorn Martin Krüger på KPMG som sedan mitten av december har granskat vd:n Jan-Erik Höjvall och vice vd:n Ilijan Batljans resor och representation under 2014-2015, samt förekomsten av potentiella intressekonflikter.

[ Annons ]

Den tidigare S-toppen Ilijan Batljan fick sparken från sin post som vice vd efter att det uppdagats att han gjort privata fastighetsaffärer vid sidan om sitt uppdrag.

Nu släpps den oberoende granskningsrapport som styrelsen låtit genomföra.

Granskaren bedömer att Rikshems policys, regler och riktlinjer avseende resor, representation och intressekonflikter inte har varit tillräckligt tydlig och därmed har gett utrymme för tolkningar.

I utredningen framgår bland annat att en utlandsresa som har bekostats av Rikshem för vd:n och vice vd:n och deras respektive har haft inslag av privat karaktär. Därför har Rikshems redovisning av kostnader för utlandsresan inte hanterats skattemässigt korrekt.

Närstående personer till vd:n och vice vd:n har förekommit i totalt 19 utläggstillfällen och något löneavdrag eller någon förmån har inte redovisats vid 18 av dessa tillfällen.

En årlig julgåva har delats ut till utvalda representanter hos finansiella institut och kostnaden har inte redovisats korrekt.

Vd:n ska dessutom vid elva tillfällen ha attesterat vice vd:ns utlägg för representation där även vd:n själv har deltagit vid aktiviteten, vilket strider mot Rikshems besluts- och attestordning.

Vice vd:n Ilijan Batljan erhöll den 1 maj 2015 ett hyreskontrakt på en lägenhet i centrala Stockholm efter att Rikshem i januari 2013 sålt två hyresfastigheter till fastighetsägaren.

Men trots flera tydliga avvikelser i granskningen väljer styrelsen nu att ge vd:n Jan-Erik Höjvall fortsatt förtroende.

– Ska man sammanfatta intrycken kan jag konstatera två saker. Vi ser självklart med stort allvar på de avvikelser som granskaren hittat, säger Mats Mared, styrelseordförande i Rikshem. Men det är också tillfredsställande att vi nu har facit på vad som faktiskt förevarit i bolaget.

Rikshem kommer nu att se över de styrande dokumenten. Ett arbete som väntas vara klart till våren. Men beslutat om att låta Jan-Erik Höjvall sitta kvar på vd-posten tycks ha varit något som styrelsen varit oense om.

– Styrelsen, som är helt enig om allvaret i avvikelserna, har slutligen stannat vid att ge vd:n Jan-Erik Höjvall fortsatt förtroende att leda verksamheten men om den frågan har det inte rått full enighet inom styrelsen, avslutar Mats Mared.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]