[ Annons ]

Bostads AB Mimer och Hyresgästföreningen har kommit överens om hyrorna för 2013. Hyrorna höjs mellan 1,75 % och 2,4 %, vilket ger en genomsnittlig hyreshöjning på 1,95 %.
Publicerat 10 december, 2012

Höjs maximalt med 2,4 procent

Bostads AB Mimer och Hyresgästföreningen har kommit överens om hyrorna för 2013. Hyrorna höjs mellan 1,75 % och 2,4 %, vilket ger en genomsnittlig hyreshöjning på 1,95 %.

Höjningen gäller bostäder, lokaler och bilplatser med förhandlingsklausul och från och med den 1 januari 2013. Lägenheter med kallhyra får en viss kompensation då de inte påverkas av höjda fjärrvärmepriser.

[ Annons ]

I år tas större hänsyn till hyresgästernas preferenser i hyressättningen. Det innebär att bostadens läge även i år har påverkat utfallet i förhandlingarna med en differentierad hyreshöjning. Kostnadsökningar för energi och behov av att genomföra underhållsinsatser och energibesparingsåtgärder för att långsiktigt minska driftkostnaderna, säkerställa kvalitén och minska bolagets miljöpåverkan påverkar i år också hyreshöjningarna.

– Vi har haft mycket konstruktiva diskussioner kring hur Mimer ska klara att genomföra renoveringar, underhållsinsatser och energisparåtgärder som är nödvändiga för framtiden. Överenskommelsen ger oss möjligheter att fortsätta utveckla fastigheterna och erbjuda en bra service till våra kunder, säger Mimers vd Fredrik Törnqvist.

– Det är viktigt för våra medlemmar att Mimer bedriver en rationell och kundorienterad förvaltning som på lång sikt garanterar bra moderna och energieffektiva bostäder. Årets kostnadsökningar hade egentligen krävt en större höjning, nu får Mimer fortsätta att effektivisera sitt arbete, säger Tomas Östling ordförande på Hyresgästföreningen i Västerås. Mimer ska drivas enligt affärsmässiga principer och med ett allmännyttigt syfte. Vi vet att varje hyreshöjning är kännbar för hyresgästerna men är ändå nöjda med uppgörelsen, kommenterar Tomas Östling.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]