[ Annons ]

Illustration: Helena Halvarsson
Publicerat 28 november, 2016

Höjda skatter väntar småföretag

Skattereglerna för fåmansföretag anses av regeringen vara alldeles för generösa, trots att intäkterna till statskassan ökat. I november blev en ny utredning om de så kallade 3:12-reglerna klara, och nu befarar experter att små fastighetsägare får det tuffare.

Skattehöjningar är att vänta efter regeringens utredning om beskattning av fåmansföretag. För fastighetsbranschen väntas höjningarna framför allt slå hårt mot den som står i begrepp att starta eget och den som vill anställa.

[ Annons ]

– Sammantaget drabbar förslagen framför allt företag där många av de nya jobben skulle kunna skapas, i små och växande företag. Förslagen kommer, om de införs, att slå mot entreprenörskap, investeringar och jobb. Det är tveksamt om de ens kommer att uppfylla kraven i direktiven om ökade skatteintäkter från 3:12-kollektivet, säger Ulla Werkell, skattejurist Fastighetsägarna Sverige, och en av de näringslivsrepresentanter som lämnat ett särskilt yttrande i betänkandet.

Förslagen kommer att slå mot entreprenörskap, investeringar och jobb.

Utredningens uppdrag var ursprungligen att lösa problem i generationsskiften men den nya regeringen kom med tilläggsuppdraget att se över lagstiftningen mer brett och öka skatteuttaget på entreprenörskap.

3:12-reglerna reformerades senast 2005 då skattesatsen sänktes och en förenklingsregel tillkom. Redan första året efter reformen fördubblades utdelningarna och trots sänkt skattesats ökade de statliga skatteintäkterna på utdelningarna från 3 till närmare 4 miljarder kronor. År 2014 hade beloppet vuxit till över 10 miljarder.

– Mot denna bakgrund borde utredningen ha prioriterat att analysera om de lättnader som skett sedan 2005 har bidragit till sådana samhällsekonomiska effekter som förslagen syftade till, säger Ulla Werkell.

Men alla förändringar är inte negativa för små företag. För fastighetsägare som ska göra en generationsväxling blir processen enklare.

Förändringarna i 3:12-reglerna väntas träda i kraft under 2018. Det vill säga om förslagen klarar sig helskinnade genom den remitteringsprocess som nu väntar.

SÅ HÄR SLÅR DE NYA 3:12-REGLERNA

DEN SOM VILL REKRYTERA

Kostnaderna skjuter i höjden när löneuttagskravet höjs.
Huvudregeln försämras kraftigt genom att det lönebaserade utrymmet (idag 50 procent av utbetalda löner) begränsas. Löneuttagskravet för delägare individualiseras och höjs från 6 IBB till 8 IBB (464 800 kr för 2016) med tillägg av 5 procent av delägarens eller närståendes löneunderlag, dock högst 15 IBB (871 500 kr för 2016) från tidigare 9,6 IBB. Det krävs alltså en löneökning från 47 000 kronor i månaden till 74 000 kronor – en ovanligt hög lönenivå i fastighetsbranschen, särskilt utanför storstadsregionerna.

starta-eget_web
Illustration: Helena Halvarsson

DEN SOM VILL STARTA EGET

Krångligare och mindre kvar när gränsen för uttag av kapitalinkomst sänks.
Skattesatsen i kapital ändras till 25 procent. Det innebär både en höjning och en sänkning av gällande skattesats. För de allra flesta blir det en höjning inom det så kallade gränsbeloppet där skattesatsen idag är 20 procent. Ett fåtal gynnas av en sänkning över det så kallade takbeloppet där skatte-satsen idag är 30 procent.

Försämringen av förenklingsregeln, som används av de flesta delägarna i 3:12-före-tag, med nära 40 procent slår hårt mot såväl förenkling som incitamenten för nya och växande företag när schablonbeloppet för kapitalbeskattad utdelning sänks till 1,75 inkomstbasbelopp (IBB) (101 675 kr för 2016) jämfört med 2,75 IBB (159 775 kr för 2016) enligt dagens regler.

generationsvaxling_web
Illustration: Helena Halvarsson

DEN SOM VILL GÖRA EN GENERATIONSVÄXLING

Utredningen föreslår en särskild undantagsregel för att ägarskiften mellan närstående ska behandlas på samma sätt som mellan oberoende parter, vilket förhoppningsvis kommer att underlätta generationsskiften.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]