[ Annons ]

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.
Publicerat 6 februari, 2018

”Höjda bostadsbidrag bör vara aktuella under nästa mandatperiod”

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) ser positivt på flera av förslagen från Fastighetsägarna och öppnar upp för höjda bostadsbidrag. Men grunden för en fungerande social bostadspolitik är att det byggs fler nya bostäder, skriver bostadsminister Peter Eriksson i en kommentar.

Det är bra att Fastighetsägarna driver på och kommer med förslag som syftar till att alla människor ska ha ett värdigt och gott boende.

[ Annons ]

De senaste decennierna har inte nytillskottet på bostäder mött efterfrågan. Ökad befolkning och ett urbaniseringstryck gör att behovet av att bygga nya bostäder är stort. De senaste åren har jag som bostadsminister jobbat för att fler kommuner ska få möjlighet att leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar.

Glädjande kan vi idag konstatera att bostadsbyggandet kommit igång. Inte minst så byggs det nu nya hyresrätter i en takt vi inte sett på många år.

Alliansregeringen 2006-2011 hoppades på 200 000 nya Attefallhus. Med kraft förändrades lagstiftningen. Tyvärr byggdes väldigt få Attefallshus men än värre är att resten av bostadspolitiken mest handlade om att kliva bort från ansvarstagande och en alltför stark tilltro till att marknaden ensam skall klara av att leverera bostäder med både kvalitet och socialt ansvar. Statens och kommunernas roll behöver därför stärkas de närmaste åren.

Jag tycker att det är rätt att kommunerna har grundansvaret för att människor har någonstans att bo men staten måste hjälpa och stödja. Regeringen har genom investeringsstöd, byggbonus, regelförenklingar och nära samarbete med kommunsektorn bidragit till att få igång bostadsbyggandet i hela landet. I grunden är det just fler nya bostäder som är avgörande för att vi ska ha en fungerande social bostadspolitik där alla människor får ett gott boende. Ett mer effektivt användande av det befintliga beståndet är också nödvändigt.

Jag ser positivt på flera av förslagen från Fastighetsägarna till exempel att underlätta uthyrning i befintligt bestånd, uppmuntra bosparande och samverkan för att kommunerna ska klara efterfrågan på sociala kontrakt. Även höjda bostadsbidrag och bostadstillägg bör vara aktuella under nästa mandatperiod.

Svenskt bostadsbyggande moderniseras just nu. Genom att tillverka bostäder i nya fabriker så pressas kostnaderna och effektiviseringar görs, något som kommer gynna alla människor som efterfrågar bostäder. Industrialiseringen och den ökade användningen av trä innebär att miljöbelastningen minskar men också att jobb skapas utanför storstäderna. Nyligen hade jag förmånen att inviga Lindbäcks nya bostadsfabrik i Piteå. Där, liksom på flera andra ställen, tillverkas nu kvalitetsbostäder till lägre kostnader och människor kan flytta in i nya hyresrätter med rimliga hyror. Det är kombinationen av det statliga investeringsstödet, SKL-och SABO-upphandlingar, enskilda företag och driftiga kommuner som möjliggör dessa nya hyresbostäder med rimliga hyror.

Nästa steg inom den sociala bostadspolitiken behöver fokusera på individens möjligheter. Det kan handla lösningar som ”bostad först”, eller att vara en del i byggandet av sitt egna hem. Byggemenskaper och egnahemsreformer kan komma att prägla 2020-talet.

Läs mer: 

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/klyvningen-av-sverige-ar-det-stora-problemet/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/saval-bostadsbidrag-som-bostadstillagg-kan-ses-over/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/bristen-pa-bostader-ar-grundproblemet/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/en-social-bostadspolitik-maste-fa-kosta/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/ingen-vill-tala-om-fattigbostader/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]