[ Annons ]

Tomträttsutredningen föreslår att avgäldsräntan ska fastställas till 2,75 procent trots att nivån överstiger realräntan. Förslaget möts av kritik från Fastighetsägarna som menar att höjningen hindrar utvecklingen av innerstäderna.
Publicerat 31 oktober, 2012

Höjd tomträttsgäld underkänns av Fastighetsägarna

Tomträttsutredningen föreslår att avgäldsräntan ska fastställas till 2,75 procent trots att nivån överstiger realräntan. Förslaget möts av kritik från Fastighetsägarna som menar att höjningen hindrar utvecklingen av innerstäderna.

Tomträttsutredningen föreslår en höjning av avgäldsräntan – den årliga avgift som tomträttsinnehavaren betalar för rätten att nyttja en tomt utan att äga den.

[ Annons ]

Fastighetsägarnas expert i utredningen, Tore Ljungkvist menar att förslaget prioriterar kommuneras behov av intäkter, snarare än vad som är en långsiktig hållbar nivå för fastighetsägare i innerstäderna.

– Konjunkturinstitutet har i sina underlag till utredningen bedömt att den långsiktiga korta realräntan ligger på två procent. Då ska avgäldsräntan inte bestämmas till någon annan nivå, säger Tore Ljungkvist.

Han menar att avgäldsräntan bör utgå från den långsiktiga realräntan.?I utredningen motiveras istället den högre procentsatsen med att kommunerna behöver ta ut en riskpremie som kompensation för eventuell värdeminskning av mark.

– Risken för förluster på markägande i Sveriges tre största städer, där de flesta tomträtter finns, måste bedömas som mycket liten. På sikt vore det enda rätta att låta ägarna till kommersiella fastigheter få friköpa tomträtterna. Idag motverkar tomträttsinstitutet den fortsatta utvecklingen av innerstäderna och skulle avgiften bli mer än två procent riskeras förnyelsen helt, säger Tore Ljungkvist.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]