[ Annons ]

Kommersiella industri- och logistiksegmentet har blomstrat under 2021. Foto: Shutterstock
Publicerat 13 april, 2022

Högtryck inom logistik

Moderna logistikfastigheter är fortsatt hett. 2021 både omsattes och byggdes det rekordmycket. I år väntas tillväxten bli ännu högre.

Trots pandemiåren har det kommersiella industri- och logistiksegmentet blomstrat under 2021. Den svenska transaktionsvolymen uppgick till över 73 miljarder kronor, fördelat på närmare 240 affärer under 2021. I jämförelse med det tidigare rekordåret 2020 är det en ökning med hela 73 procent.

Det visar statistik från fastighetsinformations- och analysföretaget Datscha. Industri- och logistik stod för cirka 17 procent av den totala transaktionsvolymen under året, vilket gör det till den tredje största kategorin, efter bostäder och kontor.

[ Annons ]

– Det förändrade konsumentbeteendet och pandemin har påverkat svenska fastighetsinvesteringar. Den snabba ökningen av e-handel gör att efterfrågan på industri- och logistikfastigheter har ökat alltmer och är en del av förklaringen till att segmentet har blivit en alltmer eftertraktad fastighetstyp, både bland inhemska och utländska investerare, säger Kristina Andersson analyschef på Datscha.

– Den snabba ökningen av e-handel gör att efterfrågan på industri- och logistikfastigheter har ökat alltmer, säger Kristina Andersson analyschef på Datscha.

Dessutom skjuter nybyggnationerna i höjden. Enligt jll färdigställdes drygt 930 000 kvadratmeter logistikyta under 2021, vilket kan jämföras med i genomsnitt omkring 630 000 kvadratmeter under de föregående fem åren. I år räknar jll med att hela 1,5 miljoner kvadratmeter lager och logistikfastigheter färdigställs.

Hög efterfrågan har lett till sjunkande yielder, och en fråga är förstås om logistiksegmentet växer för snabbt.

– Exakt hur mycket logistik- och industrifastigheter som finns i Sverige är inte känt. Men taxerad industriyta ger åtminstone en indikation. De 200 största industrifastighetsägarna, där den minsta äger 77 000 kvadratmeter, äger tillsammans cirka 52 miljoner kvadratmeter industri- och logistikfastigheter säger Kristina Andersson.

I förhållande till den befintliga stocken är nybyggnationen således inte utmanande stor med tanke på den höga efterfrågan och den pågående strukturomvandlingen. I takt med att städerna växer försvinner dessutom stora volymer lager och lätt industri. En indikation på att marknaden är i balans är att vakanserna inom logistikfastigheter är låga och hyrorna stabilare än i kontorssegmentet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]