[ Annons ]

Magasin X vid Resecentrum blir Sveriges största kontorsbyggnad byggd i trä (totalt 14 000 kvadratmeter) när den står klar 2021. illustration: White Arkitekter.
Publicerat 1 april, 2019

Högt tryck på kontor men dämpning för bostäder

Uppsala är en stad i stor tillväxtfas där den tidigare offensiva utbyggnadstakten av bostäder stöter på motstånd då efter-frågan minskar trots att behovet är stort . I takt med att staden växer lockas nya investerare till Uppsala-marknaden.

Näringsliv | Det är en fortsatt kraftig befolkningsökning i kommunen, om än en aning avtagande jämfört med tidigare år. I relation till övriga riket ligger Uppsala dock över genomsnittet.

[ Annons ]

Kontor | Med många hyresgäster i den offentliga sektorn har Uppsala en stabil lokalhyresmarknad och den långsiktiga vakansen i de bästa lägena beräknas till 0–0,25 procent.

Hyresnivåerna har ökat något på senare år tack vare stigande efterfrågan på kontor i centrala Uppsala och i Uppsala Science Park.

Under 2019 kommer Vasakronan byggstarta projektet Magasin X. Den nya kontorsbyggnaden kommer att uppföras invid resecentrum och innebär ett tillskott om 14 000 kvm uthyrningsbar area.

Handel | Den relativt höga befolkningsökningen bidrar även till en ökad köpkraft. Handeln är fokuserad till både centrala Uppsala samt till de externa handelsplatserna Boländerna och Gränbystaden. Liksom i övriga landet är det e-handeln som ökar mest, även om det byggs nya handelsytor utanför staden.

Atrium Ljungberg utvecklar Gränbystaden med vision att skapa Uppsalas andra stadskärna och som ett led i detta har den befintliga gallerian byggts ut.

Bostäder | Behovet av bostäder bedöms vara fortsatt högt och utbyggnadstakten är positiv. Som en följd av det stora utbudet av bostadsrätter i relativt likartad bebyggelse kombinerat med en mer restriktiv kreditmarknad, har däremot efterfrågan mattats av något. Utbyggnadstakten och planläggningen av nya bostadsområden bedöms därför avta framgent. Till viss del kan de många exploateringsprojekten ha en negativ inverkan på varandra då de konkurrerar om liknande målgrupper.

En minskad framtidstro gällande utvecklingen på marknaden bedöms bidra till ökad osäkerhet kring tecknande av nyproduktion. Denna försiktighet har delvis bidragit till att det har blivit svårare att realisera många bostadsprojekt på den offensiva Uppsalamarknaden.

Investeringsmarknad | Uppsala är en stad som har blivit alltmer intressant för investerare och har under det senaste året lockat till sig nya investerare.

Bonnier som tidigare endast ägde fastigheter i Stockholm har under 2018 förvärvat Stationsgallerian vid Centralstationen i Uppsala. Bolaget har som mål att växa i Uppsala genom fler förvärv av citynära kontorsfastigheter.

Jan Tärnell, Hedvig Waller,
Svefa

 

RAW property har fått en markanvisning på 44 lägenheter i Rosendal i Uppsala.  De boende ska själva utforma sina lägenheter. Det enda som byggs på förhand är det som Boverkets regler kräver. Det ska i sin tur sänka priset. Illustration: Berg Thornton.

Brist på moderna kontor

Den stora efterfrågan på moderna och stora kontorslokaler i Uppsala är både en nackdel och en fördel, konstaterar Jan-Erik Hellman, regionchef Uppsala på Vasakronan.

– För stadens näringsliv och utveckling är det inte bra men för fastighetsägare innebär det förstås att hyresnivåerna ökar, betalningsviljan finns och hyrorna närmar sig 3 000 kronor kvm i vanligt bestånd.

Begränsningen på marknaden är framförallt för större lokaler över 1 000 kvm. Situationen lär bli något bättre när Skanskas Juvelen står klart. Vasakronan har fått godkänt på detaljplanen för att bygga Magasin X, 14 000 kvm BTA vid Resecentrum i centrala Uppsala. Men det kommer först stå klart 2021.

I handeln påverkas även Uppsala av e-handeln och enligt Jan-Erik Hellman görs en del handelsytor som ligger över och under gatu-plan om till kontor.

– Hos oss är det få lediga butikslokaler, kanske 3–4 av våra cirka 100 butiker.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]