100 kronor mer per barn i bostadsbidrag, kameraövervakning i otrygga bostadsområden och en egen högtidsdag för kebabpizzan. Det är några av alla de förslag som kommit in till riksdagen under årets allmänna motionsperiod. Foto: Camilla Svensk/montage
Publicerat 10 oktober, 2016

Högt och lågt bland årets allmänna motioner

3 418 förslag kom in. Sannolikt kommer nästan inget av dem att gå igenom. Fastighetstidningen har sammanställt det viktigaste från riksdagens bostadsrelaterade motioner.

En vill se obligatoriska bostadsförmedlingar i kommunerna, en annan vill avskaffa hyresregleringen. De bostadspolitiska frågorna tar stor plats bland årets allmänna motioner. Nu ska riksdagen harva igenom alla 3 418 förslag.

[ Annons ]

Under den allmänna motionstiden får riksdagsledamötena skicka in förslag om vilka frågor de vill. I år hann 3 418 motioner lämnas in före sista datumet den 5 oktober, och det märks att de bostadspolitiska frågorna engagerar många av ledamöterna. Bland årets förslag finns krav på avskaffande av hyresreglering, höjda bostadsbidrag och fler övervakningskameror i otrygga bostadsområden.

Robert Hannah (L) har med sina 69 motioner varit flitigast bland riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersonerna. Två av Hannahs motioner handlar om att ge både kebabpizzan och det fria ordet varsin nationell temadag. I en annan motion slår han ett slag för att behålla sommartid året om.

Fakta: Årets motioner i korthet

Antal motioner som innehåller ordet “Reavinstbeskattning”: 11

Antal motioner som innehåller ordet “hyresreglering”: 10 st

Bostadsbidrag: 26

Renovering: 46

Hyresförhandling: 3

Bostadsförmedling: 6

Hyresrätt: 42 träffar

Bostadsmarknad: 38 träffar

Bostadsbrist: 63 träffar

Bygglov: 42 träffar

Historiskt sett är sannolikheten att få ja från riksdagen mycket låg för de allmänna motionärerna. Under förra mandatperioden röstades 1,6 procent av motionerna igenom, och det var ändå en rejäl ökning från mandatperioden innan (2006-2010) då endast 0,1 procent av de allmänna motionerna röstades igenom.

 

Här är några av årets förslag inom bostadspolitiken:

Hyresgäster ska kunna köpa sig lägre hyra

Centerpartiet anser att privatpersoner ska kunna delta i finansieringen av hyresbostäder genom flexiblare regler, där en hyresgäst genom att satsa eget kapital vid nyproduktion kan tillgodogöra sig en lägre hyra. För att möjliggöra detta krävs enligt Centerpartiet en mer flexibel lagstiftning kring hyresrätter samt att Skatte­verket tillåter olika insatser i olika boenden.

(Centerpartiet, Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl.)

Höjt bostadsbidrag till de yngsta och de äldsta

Liberalerna vill höja barntillägget i bostadsbidraget med 100 kronor i månaden per barn. De vill också höja bostadstillägget, som de menar har en avgörande betydelse för att lyfta ekonomiskt svaga pensionärer över fattigdomsgränsen.

(Motion 2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L)

Bygg fler bostäder med uthyrningsdel

I andra länder med motsvarande urbana tillväxt finns det utbud av en sorts bostäder som är sällsynta i Sverige. I England och företrädesvis London, är det vanligt med lägenheter som från början är anpassade för att hyra ut enskilda rum till inneboende. Med ett större utbud av denna typ av boende skulle den på många håll akut rådande bostadsbristen kunna hanteras, det skriver två moderata riksdagsledamöter i en allmän motion och fortsätter; “Ny- och ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus med flexiblare planlösningar vore därför av många skäl önskvärt. De hinder som föreligger i plan- och bygglagen (PBL) för att sådant byggande ska kunna bli verklighet måste därför undanröjas, samtidigt som initiativ till att uppmuntra byggherrar att bygga enligt denna modell måste tas.”

Motion 2016/17:1952 av Hans Rothenberg och Erik Bengtzboe (båda M)

Avskaffa hyresregleringen

Moderaternas Boriana Åberg pekar ut hyresregleringen som ett skäl till lågt bostadsbyggande. “Hyresregleringen näst intill omöjliggör byggande av hyresrätter. Hyresregleringen motverkar rörlighet, skapar en svart marknad, och ökar segregationen”, skriver hon och föreslår att den befintliga hyresregleringen avskaffas och att marknadshyror införs.

Motion 2016/17:1475 av Boriana Åberg (M)

Kameraövervakning i otrygga bostadsområden

Sverigedemokraterna vill satsa 250 miljoner kronor årligen på belysning, kameraövervakning och upprustning av nuvarande bostäder i otrygga bostadsområden för att fler ska vistas ute.

Motion 2016/17:2229 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

 

Såhär många förslag har riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner lämnat in:

Robert Hannah (L), 69

Caroline Szyber (KD), 42

Eva Thalén Finné (M), 39

Ola Johansson (C) , 33

Johan Löfstrand (S), 24

Nooshi Dadgostar (V), 19

Roger Hedlund (SD), 16

Emma Hult (MP), 9

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]