[ Annons ]

Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Stockholm
Publicerat 17 maj, 2016

Högsta domstolen avslår resning om ortsbegreppet

Högsta domstolen har avslagit Hyresgästföreningens ansökan om resning i den så kallade ortsbegreppdomen. Ett definitivt besked att hyreslagens begrepp ”orten” inte är synonymt med ”kommun”.

I slutet av januari förra året slog Svea hovrätt fast att en fastighetsägare i Sundbyberg har rätt att jämföra hyrorna i Sundbyberg med liknande lägenheter i Stockholm. Den springande punkten var hur hyreslagens begrepp ”orten” skulle tolkas.

[ Annons ]

Hovrätten konstaterade att Stockholms kommun med kringliggande kommuner har växt ihop och att Storstockholm i allt väsentligt kan sägas utgöra en och samma bostadsmarknad med gemensam arbetsmarknad och kollektivtrafik. ”Orten” ska inte kan användas synonymt med ”kommun” alltså.

Hyresgästföreningen Region Stockholm valde att begära resning i Högsta domstolen.

I och med Högsta Domstolen avslag är nu frågan utagerad.

– Det är välkommet att domstolarna satt ner foten och givit klartecken till att orten inte ska tolkas så stelbent som Hyresgästföreningen hävdat. Det har naturligtvis inte varit lagstiftarens avsikter att skapa irrelevanta hinder för en rättvis och logisk hyressättning, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Stockholm.

Hon menar att bruksvärdessystemet innebär att hyran ska spegla brukarnas värderingar och då ska det inte ha någon avgörande betydelse om två jämförbara lägenheter råkar ligga på var sin sida om en kommungräns.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]