[ Annons ]

23 procent – så mycket har antalet genomförda transaktioner ökat under årets andra kvartal jämfört med samma period förra året. Därmed har den negativa trenden med fallande transaktionstempo sedan 2011 brutits.
Publicerat 4 juli, 2013

Högre transaktionstempo på fastighetsmarknaden

23 procent – så mycket har antalet genomförda transaktioner ökat under årets andra kvartal jämfört med samma period förra året. Därmed har den negativa trenden med fallande transaktionstempo sedan 2011 brutits.

Inte bara transaktionstempot verkar återhämtat sig utan även transaktionsvolymen ökar. Under årets andra kvartal ökade transaktionsvolymen med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till strax över 29 miljarder, vilket innebär att transaktionsvolymen för första halvåret uppgick till 46 miljarder skriver Savills i sin senaste rapport.

[ Annons ]

– Den svaga inledningen på 2013 har ersatts av en mer likvid marknad med ett stigande antal genomförda affärer, vilket bättre speglar det stora intresse som finns för fastighetsinvesteringar och transaktionsvolymen hade sannolikt varit högre om utbudet på marknaden varit större. Det låga ränteläget, en osäker börs samt en historiskt sett mycket låg avkastning på obligationer gör att fastigheter framstår som ett mycket intressant investeringsalternativ, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

Investeringar i hyresbostäder har dominerat marknaden under det andra kvartalet och bostadssegmentet svarade för 38 procent av transaktionsvolymen under andra kvartalet 2013 skriver Savills. Intresset för bostadsfastigheter och samhällsfastigheter är mycket stort, från såväl institutionella ägare som privata.
– Intresset för fastighetsinvesteringar är mycket starkt inom nästan alla typer av segment och vi möter ständigt nya investerare och konstellationer som söker ytterligare fastighetsallokering. Vi är starkt övertygade att intresset kommer fortsätta att öka under resterande del av året, säger Johan Bernström, transaktionschef hos Savills.

Möjligheterna till att få finansiering har fortsatt att förbättras under året. Men kraven från finansiärerna är fortfarande höga, till exempel ligger belåningsgraderna kvar på låga nivåer. Ett mycket stort antal av de noterade bolagen har emitterat obligationer som alternativ till den ”traditionella” bankfinanseringen skriver Savills.
– De senaste årens svårigheter att erhålla finansiering har lett till att allt fler aktörer har använt sig av alternativa finansieringsformer, som obligationer och preferensaktier. Gällande obligationssidan så har vi noterat ett klart trendbrott och en majoritet av de noterade bolagen har utnyttjat den delen av kreditmarknaden, trots att obligationer kan ses som en relativt sett ”dyr” finansieringsform, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]