Publicerat 15 juni, 2021

Högre bostadspriser i USA kan tvinga fram räntehöjningar – T. Rowe Price

T. Rowe Price bedömer att de stigande bostadspriserna i USA kommer att ge en post-pandemivärld olik den efter finanskrisen och potentiellt tvinga Federal Reserve till räntehöjningar på kort och medellång sikt. Det framgår av en analys.

Detta tankesätt kommer från att finanskrisen ledde till en ökad regulatorisk översyn och striktare interna riskhanteringskontroller kring nya lån. Men också efterfrågan fick sig en törn i och med de svaga sysselsättningsutsikterna och att hushållen fick fokusera på att återbetala sina bostadslån.

Dessutom fanns det ett överskott av bostäder som hade byggts inför upptakten till finanskrisen. Överutbudet försvann först 2019.

När sedan coronapandemin bröt ut året efter har efterfrågan skjutit i höjden för bostäder, vilket även trissat upp priserna. Bakomliggande faktorer är de låga räntorna som gör lån billiga och behovet av utrymme i spåren av att människor förpassades till sina hem under längre perioder.

Denna trendutveckling bedömer T. Rowe Price kan tvinga Fed att inom en nära framtid behöva agera med högre räntor. På längre sikt kan räntan åter går ner till ett ”naturligt” lägre ränteläge när priserna påverkas negativt av ett nytt överutbud av bostäder och en svag befolkningstillväxt, skriver T. Rowe.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]