Nu planeras det för ett tiovåningshus i Kungsbacka centrum. Fastighetsbolaget Aranäs har planer på att förtäta och bygga högre i området. Och kommunledningen är positiv skriver Göteborgsposten
Publicerat 30 oktober, 2013

Höga planer för Kungsbacka

Nu planeras det för ett tiovåningshus i Kungsbacka centrum. Fastighetsbolaget Aranäs har planer på att förtäta och bygga högre i området. Och kommunledningen är positiv skriver Göteborgsposten

I det området som idag innefattar Hotell Halland, bostäder och handel planerar fastighetsbolaget Aranäs förändringar. De vill riva den i dag två våningar höga kontorsbyggnaden för att ersätta den med ett mycket högre hus som rymmer ännu fler kontor. Aranäs planerar också att bygga på det befintliga bostadshuset med två våningar skriver Göteborgsposten.

[ Annons ]

Kommunstyrelsens arbetsutskott verkar positiva till planerarna.
”Vår bedömning är att det är mycket angeläget för stadens utveckling att förändra och förnya denna stora och mycket betydelsefulla fastighet. En förändring som innebär förtätning med djärv arkitektur är helt i linje med kommunens uttalade vision för stadens utveckling. En förnyelse och vitalisering kommer även att stötta Innerstadens utveckling på ett alldeles utmärkt sätt”, skriver Hasse Andersson, strateg för fysisk planering vid kommunstyrelsens förvaltning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]