[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 2 mars, 2017

Höga böter när kontor hyrdes ut som bostäder

Om kontor ska bli bostäder krävs det bygglov. En fastighetsägare struntade i det och fick böta en halv miljon.

Samhällsbyggnadskontoret i en kommun får in en anmälan om att fem kontorslokaler i en fastighet används som bostäder. Fastighetsägaren informeras om att det strider mot detaljplanen. När kommunens tjänstemän några månader senare gör ett tillsynsbesök i lokalerna finner man att det bor en familj vardera i de fem kontorslokalerna. Lokalerna uppfyller inte heller de brandskyddskrav som ställs för bostäder då flera av fönstren har fasta galler som inte går att öppna.

[ Annons ]

Kommunen skickar en skrivelse till fastighetsägaren och kräver att han omgående ska vidta rättelse. Han föreläggs att betala 500? 000 kronor i böter om den otillåtna användningen inte upphör inom tre veckor. Fastighetsägaren anser att det är för kort tid och ett för högt belopp och överklagar beslutet till länsstyrelsen.

Under tiden låter han familjerna bo kvar. Länsstyrelsen avslår merdelen av överklagandet och gör endast en mindre ändring när det gäller böteskravet. Kommunen överklagar domen till mark- och miljödomstolen. Vid den prövningen hävdar fastighetsägaren att tre veckor är alldeles för kort tid för att på laglig väg kunna avhysa barnfamiljer som vägrar att flytta. Men mark- och miljödomstolen ger kommunen rätt. Den menar att en fastighets­ägare är skyldig att följa de bestämmelser som anges i detaljplanen för lokaler i området och omgående vidta rättelse om ett krav ställs från kommunen. Fastighetsägarens döms att betala vitet.

 

Kommentar från Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna: 

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att ändra användning av en byggnad exempelvis om man vill ändra från lokal till bostad. Om en åtgärd strider mot pbl eller mot bygglov har en kommun rätt att förbjuda att åtgärden fortsätter. Kommunens föreläggande gäller omedelbart och kan även förenas med vite.  I det aktuella fallet var den olovliga åtgärden att kontorslokalerna användes som bostäder. Om en hyresgäst använder en lokal för något annat än det avsedda ändamålet är hyresrätten förverkad och hyresavtalet kan sägas upp om inte rättelse sker.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]