[ Annons ]

Vissa byggmaterial, så som blåbetong, kan avge radongas. Men med rätt luftomsättning kan värdet hållas på en säker nivå.
Publicerat 2 november, 2016

Hög tid att mäta radon – såhär går det till

Dags att mäta radonhalt i din fastighet? Nu har eldningssäsongen börjat vilket betyder att radonmätning kan göras på ett tillförlitligt sätt. Det här är bra att tänka på.

Som fastighetsägare har du ansvar för att planera och kontrollera din verk­samhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö. I detta ansvar ingår bland annat mätning av radon. Mätning av radon ska utföras under eldningssäsongen 1 oktober till 30 april för att vara tillförlitlig.

[ Annons ]

Har det gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen gjordes är det hög tid att genomföra en mätning den här säsongen, likaså om huset renoverats eftersom små sprickor då kan uppstå i grunden där radongas kan tränga in från marken.

Radonhalten bör ligga under 200 Bq/m3. Gränsvärdena avser ett medelvärde för hela året och därför är det viktigt att mäta under en relativt lång period och minst i två månader. Radonhalten varierar kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Det vanligaste sättet är att mäta med spårfilm. Om radonhalterna är förhöjda ska man ta reda på varifrån radonet kommer för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt.

Fakta: ansvar för radon

Det är kommunernas miljöförvaltningar som är tillsynsansvariga för radonmätningar, men långt ifrån alla kommuner ställer krav på att mätningar faktiskt genomförs. Därför ingår radonmätning istället i fastighetsägarens ansvar och egenkontroll. Du kan läsa mer om Fastighetsägarnas egenkontrollsystem här.

Är det byggnadsmaterialet som avger radon, till exempel blåbetong, behöver luftomsättningen ökas för att på så sätt sänka radonhalten. Kommer det från marken kan man täta läckor och om det kommer från vattnet räcker det oftast att lufta vattnet kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare.

Tidigare i Fastighetstidningen:

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/avgorande-i-hd-hog-radonhalt-ger-lagre-hyra/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/radonkontroll-forvirrar/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/kraven-pa-att-mata-radon-okar/

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]