Illustration:Dennis Eriksson
Publicerat 28 februari, 2018

Hög tid att kolla stadgarna

I år måste stadgarna vara uppdaterade enligt de ändringar som gjorts i Lagen om ekonomiska föreningar. Annars bryter bostadsrättsföreningen rent formellt mot lagen.

Det är lätt att få skrämselhicka. Men Ove Schramm, jurist på Fastighetsägarna Service, manar till lugn.

[ Annons ]

Lagen om ekonomiska föreningar har varit föremål för en omfattande översyn. Bland annat är det nu möjligt att kalla till stämma eller sända annan information via e-post.

– På Fastighetsägarna har vi dock valt att inte ta in det i våra mönsterstadgar eftersom det knappast är så lämpligt i en bostadsrättsförening. Det är helt enkelt för svårt att hålla reda på att alla e-postadresser är aktuella, säger Ove Schramm.

Men det som kanske vållat en del huvudbry är reglerna om tid för kallelse. Ove Schramm tycker att lagstiftaren tyvärr krånglat till formuleringarna genom de olika undantag som finns upptagna.

– Vi förenklade det i våra mönsterstadgar till att man ska kalla till såväl ordinarie som extrastämma inom två till sex veckor. Punkt!

Skulle det visa sig att en förenings stadgar strider mot den nya lagen ska styrelsen lägga fram förslag till ändringar till en föreningsstämma som hålls senast den 30 juni 2018. Med andra ord bryter man mot lagen om man inte skriver om stadgarna. Dessa övergångsregler gör Ove Schramm lite konfunderad.

– Vad innebär det egentligen? Det finns de som har stadgar från 80-talet som fortfarande används. Man har aldrig infört ett krav att ändra stadgarna på det viset tidigare. Vad händer om man inte gör ändringarna? Och vem ska kontrollera det?

Dessutom går det ju att följa lagen även om man råkar ha ett annat tidsspann angivet i stadgarna.

– Risken är dock att det kan bli lite rörigt. Så det är bättre att ändra stadgarna så att alla vet vad det är som gäller.

Detta kan framstå som hårklyverier. Men faktum är att ett mindre formellt fel kan utgöra grund för den som vill överklaga beslut om en stor investering – ett balkongbygge exempelvis.

Riskerar man då att balkongerna måste tas ner?

– Jag kan inte förutspå ett domstolsbeslut. Men ett formellt fel är begånget och då kan domstolen ta två olika beslut. Antingen säger de att inget beslut finns, eller så kan de ändra beslutet.

Ove Schramm resonerar att de knappast skulle göra det senare.

– Det kan ju knappast vara något fel i själva beslutet.

Domstolarna brukar i regel resonera tämligen praktiskt. Och ett mindre formellt fel tycker de oftast kan bero, men annars får styrelsen helt enkelt kalla på nytt och ta om beslutet.

– Men min rekommendation är att om man uppmärksammas på att beslutet inte gått rätt till så är det smidigare att på en gång kalla till ett nytt möte och ta om beslutet. Att processa det hela rättsligt är bara omständligt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]