Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 12 maj, 2016

Hög tid att anställa sommarjobbare

Antalet unga som väljer utbildningar riktade mot jobb i fastighetsbranschen minskar. Orsakerna är flera, men enligt ungdomarna själva känner många inte till den bredd av jobb som finns i branschen.

De kommande tio åren behöver fastighetsbranschen rekrytera omkring 11 000 nya medarbetare. De som utbildas i dag motsvarar endast en fjärdedel av behovet. Ett sätt för företag att ”visa upp sig” är att anställa sommarjobbare. På så sätt kan branschen marknadsföra sig som ett attraktivt yrkesval.

[ Annons ]

När du anställer sommarjobbare är det viktigt med en grundlig introduktion. Då kan ungdomarna lättare ta till sig information och instruktioner för arbetet. Sommarjobbet bör ske under ledning och tillsyn av en kunnig och intresserad handledare som finns till hands för att ge stöd.

För unga som inte fyllt 18 år finns dessutom speciella arbetsmiljöregler att ta hänsyn till och som du som arbetsgivare måste tänka på. Här tipsar vi om några av de viktigaste reglerna:

• Arbetsgivaren måste ta särskild hänsyn till den minderåriges fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet och göra en särskild riskbedömning med hänsyn till detta.

• Den minderårige ska gå igenom utbildning och tillgodogöra sig instruktioner om arbetet som behövs ur skyddssynpunkt. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till den minderåriges ålder och mognad.

• Om sommarjobbaren är under 16 år ska arbetsgivaren informera vårdnadshavaren om arbetsuppgifter, risker och skyddsåtgärder. Vårdnadshavaren måste ge sitt medgivande till anställningen.

• Finns det skyddsombud på arbetsplatsen, ska hen underrättas om att företaget anställt en minderårig.

• Är arbetsdagen längre än fyra och en halv timme ska sommarjobbaren ha minst 30 minuters rast om dagen.

Mer information kan du hämta på Arbetsmiljö­verkets webbplats www.av.se i föreskriften afs 2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö”. Här finns regler om arbetstider för minder­åriga i olika åldrar och hur arbetstiden får förläggas. I bilagan finns en uppräkning av riskfyllda arbetsuppgifter. Huvudregeln är att minderåriga aldrig får utföra de riskfyllda arbetsuppgifter som finns i listan om inte något av undantagen är uppfyllt.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]