Hamnen i den nya stadsdelen Jakobsberg, vid den gamla flygplatsen. Nu har den första etappen påbörjats. Det kommer bli runt 4 000 bostäder, skolor, butiker och restauranger. Illustration: Tovatt arkitekter
Publicerat 15 november, 2019

Hög produktion av bostäder

De senaste tio åren har befolkningen i Karlstad ökat med en procent per år. Trots en relativt hög produktion av bostads- och hyresrätter är det fortfarande viss brist på bostäder.

Kontor | Kontorsmarknaden i Karlstad har de senaste åren präglats av omflyttningar och nyproducerade lokaler. Under 2017 färdigställdes Klöverns projekt ”Skeppet” med kontor, restaurang och gym fördelat över 19 500 kvm i Inre Hamn.

[ Annons ]

Inom samma område planerar även Löfbergs Fastigheter ett nytt kontorshus i fem plan om totalt cirka 6 000 kvm med projektnamnet ”Nya Hamnkontoret” och inflyttning under senhösten 2020.

Nyproduktionen i kombination med omflyttningar har gett upphov till vissa vakanser inom det äldre beståndet i mindre centrumnära lägen.

Hyresnivåer för nyproducerade kontorslokaler i attraktiva lägen i Karlstad bedöms fortsatt åtnjuta en positiv utveckling.

Handel | Marknaden för butiker i Karlstads centrum har utvecklats starkt de senaste åren och många nyetableringar har skett. Det råder dock en stor konkurrens på marknaden där det gäller att hela tiden anpassa och modernisera lokalerna för att minska risken för vakanser.

Ett av de senaste tillskotten var handelskomplexet Mercurius i centrala Karlstad som stod klart 2016 men som redan varit föremål för ombyggnationer under 2018. Den nya gallerian har lett till viss omflyttning inom centrum då bland annat H&M flyttat, och en del vakanser har uppstått inom centrumområdet.

Bostäder | Hyror i nyproducerade lägenheter och de totala insatserna för bostadsrätter är höga vilket till viss del begränsar målgruppen och leder till lägre omflyttning från bostäder i det äldre beståndet.

Projektaktiviteten har varit god med drygt 1 100 nya bostäder under 2018–2019. Många byggen är koncentrerade till Inre- och Yttre Hamn samt Tullholmsviken vilka samtliga är belägna i marina miljöer.

Vidare planeras ytterligare uppförande av såväl bostäder som verksamheter inom Tullholmsviken. Planerna avser ett vattennära område som ägs av Coop Värmland och som tidigare varit livsmedelsindustri och lager-lokaler.

Enligt en ny detaljplan, som för närvarande är i granskningsskedet, planeras bland annat cirka 1 000 lägenheter, en ny livsmedelsbutik,
en förskola samt nya trafiklösningar och kajpromenader. En aktör som
i juni förvärvade mark och ämnar bygga inom området är Löfbergs Fastigheter.

Dennis French,
Svefa

På Orrholmen har nu byggandet av ett bostadshus påbörjats. Det kommer bli 45 bostadsrätter och ett äldreboende med 60 lägenheter. I slutet av 2020 är det inflyttning. Illustration: Prepart Projekt

NYTT OMRÅDE HYRDES SNABBT UT

Peter Malmén, finansdirektör och vice vd på Willhem, säger att han var lite orolig när de skulle hyra ut 221 nyproducerade lägenheter i området Rudsberget, en bit utanför den centrala staden.

– Det rörde sig ändå om en stor mängd lägenheter på samma plats och i nyproduktion som inte alltid är så lätt att få uthyrt. Men det har verkligen gått bra vilket visar hur stor efterfrågan är på bostäder i Karlstad.

Vid sidan av projektet i Rudsberget som köptes från Bonava, har även Willhem i år byggt eller håller på att bygga 75 hyreslägenheter och hoppas kunna starta ytterligare 70. I ett av de pågående projekten byggs 32 lägenheter i en tredje våning på en fastighet, en metod som Peter Malmén räknar med kan ge ett tillskott på cirka 100 nya lägenheter i framtiden.

Yielderna för fastigheterna i Karlstad ligger på mellan 4–5 procent och är marknadsmässiga menar Peter Malmén. Normhyran i lägenheterna i Rudsberget är 1 546 kronor/kvm (snitthyra 1 730 kr). I övriga beståndet är snitthyran knappt 1 200 kronor/kvm.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]