[ Annons ]

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna
Publicerat 4 juni, 2021

”Hög omsättning av hyresgäster är aldrig eftersträvansvärt”

På Fastighetsägarna uppskattar man justitieminister Morgan Johanssons i grunden positiva inställning till en friare hyressättning i nyproduktion. Men ser samtidigt hans invändningar som bekymmersamma.

Att Morgan Johansson så tydligt satte ner foten och markerade mot Vänsterpartiet och Hyresgästföreningens genom att tydliggöra att det inte är tal om att införa marknadshyror, och att inte befintliga bostäder berörs, gläder Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige. Men han menar samtidigt att de två punkter som bekymrar justitieministern är avgörande för att få till stånd den långsiktiga marknadsanpassning av hyresutvecklingen som eftersträvas i januariavtalet och direktivet.

Det handlar alltså om att Morgan Johansson påtalade kontraktsfrihet mellan hyresgäster som problematisk. Han menar att det riskerar att främja kortsiktighet och spekulation. Något som Martin Lindvall menar är ett missförstånd.

[ Annons ]

– Hög omsättning av hyresgäster är aldrig eftersträvansvärt. Som i andra branscher bygger ett bostadsföretags framgångar på nöjda och trogna kunder. Kortsiktiga vinster som kan göras vid succession ska inte bara vägas mot de uppenbara kostnaderna för en hög omsättning i bostäderna, utan också betydelsen för hur ett företag (en hyresvärd) uppfattas. Det presenterade förslaget gör det viktigare än någonsin att uppfattas som en attraktiv hyresvärd med bostäder som många vill bo i. Det är ju den attraktionskraften som sätter gränser för den möjliga hyresutvecklingen, säger Martin Lindvall.

Martin Lindvall menar att direktivet är tydligt med att systemet ska bidra till att konsumenternas värderingar fångas upp över tid, eller annorlunda uttryckt att hyresutvecklingen ska kunna spegla den lokala marknadsutvecklingen.

– För detta är det nödvändigt att det råder kontraktsfrihet mellan hyresgäster. Vad den tidigare hyresgästen hade för villkor säger väldigt lite om hur efterfrågad bostaden är här och nu. Jag ser inte att januariavtalet efterlevs utan det, säger Martin Lindvall.

Morgan Johansson menade också att begreppet ändrade förhållanden, vilket alltså kan ligga till grund för höjd hyra, är för vagt definierat. Martin Lindvall håller bara delvis med.

– Vi uppfattar inte att utredaren äventyrat konsumentskyddet här, men även vi efterlyser en större tydlighet som vägledning för hyresnämnderna. I den processen får man emellertid inte offra drivkrafterna för att utveckla sina fastigheter. Om förslaget begränsade utrymmet till bara KPI-förändringen varje år skulle det långsiktigt medföra hyresintäkter som inte räcker för en ansvarsfull förvaltning. Och den spegling av den lokala marknadsutvecklingen över tid som utredaren velat möjliggöra skulle förstås utebli. Vi förutsätter att den översyn Morgan Johansson talade om beaktar även detta.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]