Stort utbud av butiker och flera moderna kontor i ett aktivt Karlstad. Och även här driver bostadsbristen på marknaden.
Publicerat 11 juni, 2015

Aktiv marknad i Karlstad

Stort utbud av butiker och flera moderna kontor i ett aktivt Karlstad. Och även här driver bostadsbristen på marknaden.

 

[ Annons ]

Näringsliv
Folkmängden fortsätter att öka i Karlstad, som nu är landets 22:a största stad. Stadens strategiska transportläge för bland annat skogsråvaror har lämnat ett tydligt avtryck i branschstrukturen. Traditionellt har näringslivet i kommunen och regionen dominerats av skog, massa, papper och handel. Karlstad har ett högt handelsindex och ett rikt utbud av butiker, moderna handelsgallerior och två externa köpcentrum med bland annat ett av Sveriges största IKEA-varuhus.

Under 2016 ska nya kvarteret Mercurius med både handel och kontor i centrala Karlstad stå färdigt.
Under 2016 ska nya kvarteret Mercurius med både handel och kontor i centrala Karlstad stå färdigt.

Kontor
Karlstads kommersiella centrum med A-läge för kontor utgörs idag huvudsakligen av inre centrum och Tingvallastaden, Klara, området kring Tullhusgatan i norr, delar av området kring Inre hamn samt delar av stadsdelen Haga. Hyresnivåerna för moderna kontor med A-läge i Karlstad bedöms ligga inom intervallet 1 000–1 600 kronor per kvadratmeter. Det senaste tillskottet av nyproducerade kontor är bland annat 2 000 kvadratmeter inom centrumkvarteret Mercurius som en del i ett större pågående byggnadsprojekt med tyngdpunkt på butikslokaler.

Handel
Karlstad har förutom en attraktiv centrumhandel två externhandelsområden. Det ena är Bergvik Köpcenter beläget invid E18 vid västra infarten mot Karlstad. Köpcentret är ett av landets största med en årlig omsättning på cirka 2 miljarder kronor. Inom området finns över sextiotalet butiker. Det andra området är Välsvikens handelsområde som etablerades för några år sedan invid E18 vid östra infarten mot Karlstad. Centrumhandeln domineras av tre större affärsgallerior med en uthyrbar area på sammanlagt cirka 70 000 kvadratmeter. Med beräknat färdigställande andra kvartalet 2016 uppförs nu ytterligare ett centralt beläget handelskomplex inom kvarteret Mercurius. Projektet omfattar cirka 7 200 kvadratmeter handelslokaler, 2 000 kvadratmeter kontor och 50 hyresrättslägenheter fördelat på cirka 3 000 kvadratmeter.

Bostäder
Willhem är den största privata hyresvärden på orten med ett bestånd omfattande nästan 2 400 lägenheter. Andra stora ägare är Din Bostad (Balder), Lundbergs, Ruds Gård och Wermlands Invest. Den höga byggaktiviteten i Karlstad forsätter även under 2015.  Sammantagen projektvolym avseende byggprojekt som startas upp eller färdigställs under året motsvarar cirka 950 bostäder. Cirka 75 procent kommer upplåtas med hyresrätt vilket är positivt då det finns ett uppdämt behov av framförallt hyresrätter.

Investeringsmarknad
Den största butiksgallerian i centrum, Mitt i City-gallerian, bytte ägare under 2014 då Steen & Ström sålde till Thongruppen som i och med förvärvet blev ny aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden i Karlstad. I en annan portföljaffär, där Pandox sålde 14 hotellfastigheter till Balder för 2,2 miljarder kronor ingick Clarion Hotel Plaza i Karlstad.

Den största affären inom bostadssegmentet på senare tid är SPG:s försäljning av bostadsprojektet Galeasen med 167 nyproducerade lägenheter i området Bryggudden. Köpeskillingen uppgick till 300 miljoner kronor och köpare var Hyresrättsfonden 3.

Slutsats
Bostadsbristen i Karlstad är precis som i många andra regionstäder stor. För att företag ska kunna erbjuda arbeten och för att kunskap ska kunna stanna inom regionen och skapa nya företag krävs det att fler bostäder produceras.  Den lägenhetstyp som efterfrågas mest när det gäller exempelvis hyresrätter är två rum och kök omkring 60 kvadratmeter och med centralt läge.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]