[ Annons ]

Grow består av två kontorsfastigheter med en gemensam sammanlagd yta om 25 000 kvadratmeter. Illustration: Tham & Videgård Arkitekter
Publicerat 13 september, 2016

Hit flyttar Arbetsförmedlingens huvudkontor

Arbetsförmedlingen blir största hyresgäst i Humlegårdens kommande kontorsfastighet Grow i Solna. Inflyttning för de 1 200 medarbetarna beräknas under 2019.

Humlegården fortsätter att utöka sitt kontorsbestånd i Solna Strand. I höst börjar bygget av Grow, två kontorsfastigheter med en gemensam lokalyta om sammanlagt 25 000 kvadratmeter.

[ Annons ]

Den största hyresgästen blir Arbetsförmedlingens huvudkontor, som genom etableringen i Grow samlar sina cirka 1 200 anställda i Solna strand. Den nya byggnaden, ritad av Tham & Videgård Arkitekter, kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Byggstart sker under hösten 2016 och inflyttning sker under 2019.

Humlegården är den största privata fastighetsägaren i Solna strand, och etableringen av kontorsfastigheterna med namnet Grow är bolagets näst största nybyggnation genom tiderna, efter uppförandet av Swedbanks huvudkontor, invigt 2014. Nu liksom då har Humlegården höga ambitioner i sitt hållbarhetsarbete och strävar efter miljöcertifieringen ”Miljöbyggnad Guld”.

Illustration: Tham & Videgård Arkitekter.
Grow utgörs av två huskroppar med utskjutande partier i olika nivåer för att bryta mot de andra stora byggnaderna i området. Illustration: Tham & Videgård Arkitekter.

Arkitektuppdraget har tilldelats Tham & Videgård Arkitekter, som i det vinnande tävlingsförslaget kombinerade vacker funktionell arkitektur med Humlegårdens höga krav på långsiktig hållbarhet. Då det sedan tidigare finns många stora byggnader i området har arkitekterna varit måna om att bryta ner skalan, och Grow utgörs därför av två huskroppar med utskjutande partier i olika nivåer. Fasaden utgörs av tegel och knyter därmed an till övriga delar av Solna strand.

Byggnadernas totala lokalyta är cirka 25 000 kvadratmeter, här erbjuds förutom kontorslokaler även ett stort cykelgarage. I entréplanet kommer det att etableras en restaurang, öppen för allmänheten, med möjlighet till en stor terrass under sommarhalvåret.

Arbetsförmedlingens huvudkontor lämnar Stockholm city och samlar 1 200 medarbetare i Solna strand. Myndigheten hyr cirka 18 000 kvadratmeter och blir således den största hyresgästen i fastigheten. Humlegården inleder nu uthyrningen av de resterande ytorna om cirka 7 000 kvadratmeter.

– Vi är mycket glada över att välkomna Arbetsförmedlingen som hyresgäst i Solna strand, det är ett kvitto på att vår satsning når upp till de höga krav som ställs, i en tid där lokalerna förväntas bidra till verksamheten och varumärket på ett helt annat sätt än tidigare, menar Maria Lidström, Chef Investering och Utveckling, Humlegården Fastigheter AB.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]