Statens fastighetsverk (SFV) ska bygga om de två anrika byggnaderna Ridhuset och Exercishuset i kvarteret Krubban till förskola. Detta en viktig del i visionen att göra det historiskt intressanta kvarteret mer levande och tillgängligt för alla.
Publicerat 7 mars, 2011

Historiska byggnader blir förskola

Statens fastighetsverk (SFV) ska bygga om de två anrika byggnaderna Ridhuset och Exercishuset i kvarteret Krubban till förskola. Detta en viktig del i visionen att göra det historiskt intressanta kvarteret mer levande och tillgängligt för alla.

Östermalmskvarteret Krubban – som omges av Narvavägen, Storgatan, Styrmansgatan och Linnégatan – är ett statligt byggnadsminne med bebyggelse från i huvudsak tre epoker. Här finns delar av en malmgård från 1600- och 1700-talen, byggnader ursprungligen avsedda för konungens livgarde till häst, uppförda under 1800-talet och Historiska museet som stod färdigt 1943. Sedan 1970-talet har kvarteret även haft barnomsorg, genom ett arrende av mark till Stockholm stad.

[ Annons ]

– Efter Riksantikvarieämbetets flytt till Visby är stora delar av de militära byggnaderna tomma eller tillfälligt uthyrda. Därför har vi, inför kommande uthyrningar, arbetat med en långsiktig strategi för kvarterets utveckling. Genom att flytta den nuvarande förskoleverksamheten till Ridhuset och Exercishuset, får förskolan en betydligt bättre miljö samtidigt som vi frigör mark för att kunna utveckla kvarteret, säger Ulf Tomner, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Exakt vad denna utveckling innebär är för tidigt att säga men klart är att Statens fastighetsverk vill öppna upp kvarteret, göra det mer tillgängligt och välkomnande för Stockholmare och andra. För att locka till besök och skapa liv handlar det dels om att hitta en intressant blandning av hyresgäster men också om att ta vara kvarterets spännande historia och de gröna ytor som finns.

Exteriört kommer det bara att bli mindre förändringar på Ridhuset och Exercishuset. Interiört däremot blir det av naturliga skäl stora förändringar då de båda byggnaderna ska anpassas till de krav en modern förskola har. Planlösningen i de båda byggnaderna förändras till stor del och det blir nya installationer och ytskikt.

Det är en stor barngrupp som under 2012 väntas ta de ombyggda byggnaderna i bruk. Förskoleverksamheten omfattar barn i åldrarna ett till fem, tillsammans ca 170 barn.

– Vi är väldigt glada för den här lösningen. Här får vi, tillsammans med Statens fastighetsverk, möjlighet att skapa en pedagogisk, vacker och spännande förskolemiljö, säger Marlene Gyllenvall, förskolechef, Hedvig Eleonora förskolor.

Just nu pågår projekteringen för de båda byggnaderna. Ombyggnadsarbetet beräknas starta sommaren 2011.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]