[ Annons ]

Konjunkturen förbättras, men inflationen är för låg. Därför väljer Riksbanken att sänka reporäntan till historiska noll procent.
Publicerat 28 oktober, 2014

Reporäntan sänks till historiska noll procent

Konjunkturen förbättras, men inflationen är för låg. Därför väljer Riksbanken att sänka reporäntan till historiska noll procent.

Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till noll procent för att nå inflationsmålet på två procent. Där behöver den vara kvar tills inflationen tar fart. Först i mitten av 2016 bedömer Riksbanken att det är lämpligt höja räntat i små steg för att nå 1,75 procent mot slutet av 2017.

[ Annons ]

Konjunkturen fortsätter att förbättras i Sverige tack vare en god tillväxt i hushållens konsumtion och bostadsinvesteringarna. Exporten förväntas öka snabbare framöver och arbetsmarknaden stärkas ytterligare de kommande åren. Trots ökad BNP och sysselsättning har inflationen fortsatt att bli lägre än väntat.

Det finns risk för att hushållen ökar sin skuldsättning i samband med sänkningen.
” För att minska riskerna krävs åtgärder riktade direkt mot hushållens efterfrågan på krediter. Därutöver krävs reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Inlåningsräntan sänks samtidigt till -0,75 och utlåningsräntan till 0,75 procent. Direktionen har beslutat att räntan för finjusterande transaktioner sätts till noll.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]