[ Annons ]

I samband med att en statlig utredning idag presenterade förslag om fria marknadshyror släpper Hyresgästföreningen en undersökning som visar att förslaget inte har folkligt stöd.
Publicerat 19 december, 2012

HGF: ”Svenska folket vill inte ha marknadshyror”

I samband med att en statlig utredning idag presenterade förslag om fria marknadshyror släpper Hyresgästföreningen en undersökning som visar att förslaget inte har folkligt stöd.

Sifo har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat svenska folket om vilken hyressättningsprincip som de föredrar. Resultatet visar att en stor majoritet, 76 procent, anser att kollektivt förhandlade hyror enligt den så kallade bruksvärdesprincipen är bäst. 50 procent anser att förhandlade hyror definitivt är bäst. 26 procent anser att det troligen är bäst.

[ Annons ]

Endast 4 procent anser att en princip där överenskommelser sker mellan en hyresvärd och en enskild hyresgäst, så kallad marknadshyressättning, definitivt är det bästa alternativet. 7 procent svarar att det troligen är bäst.

Sifo har även frågat svenska folket om hur de tror att hyresnivåerna sammantaget skulle påverkas om marknadshyressättning infördes på hyresbostäder. 64 procent svarar att hyresnivåerna sammantaget skulle höjas. 10 procent tror inte att hyrorna sammantaget skulle påverkas alls. Och bara 3 procent tror att de skulle sjunka. 9 procent har inte kunnat svara på frågan.

– Den här undersökningen visar att det finns ett starkt stöd för kollektivt förhandlade hyror bland medborgarna. Det är särskilt glädjande att det inte bara är hyresgäster som står bakom dagens hyressättning, även en majoritet av de som bor i bostadsrätt och villa står bakom kollektivt förhandlade hyror, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Idag presenterade den statliga hyresbostadsutredningen, genom Per-Anders Bergendahl, sitt förslag till regeringen. Där föreslås bland annat att marknadshyror på sikt ska ersätta dagens förhandlade bruksvärdeshyror.

– Utredningens förslag har inget stöd bland svenska folket. Endast var tionde person tycker att utredare Bergendahls förslag är att föredra. Det visar att förslaget är politiskt hopplöst och bör åka raka vägen till papperskorgen, Pär Svanberg.

Antal svarande på Sifos opinionsundersökning är 1 000, varav 209 boende i hyresrätt (1:a hand), 578 i villa och 173 i bostadsrätt. Mätperiod: 27-30 augusti 2012.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]