[ Annons ]

Exteriör söderifrån, skiss Henning Larsen Architects
Publicerat 19 november, 2015

Henning Larsen Architects ritar Forum Medicum i Lund

Det berömda arkitektkontoret Henning Larsen Architects får uppdraget att ta fram ett förslag på Forum Medicum, en om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Målet med tillbyggnaden är att skapa en samlad miljö för undervisning och forskningen.

Forum Medicum är en strategisk satsning för den Medicinska fakulteten och för hela Lunds universitet. Det framtida centrumet ska samla alla fakultetens studenter under ett tak och knyta hälsovetenskaplig, klinisk och experimentell medicinsk forskning närmare varandra. En mer sammanhållen verksamhet skapar bättre förutsättningar för synergier och spontana möten.

[ Annons ]

Delar av de befintliga lokaler ingår och dessa ska, tillsammans med en föreslagen tillbyggnad på cirka 15 000 kvadratmeter användas för ett samlat studentcentrum, den hälsovetenskapliga forskningen och administration. Med projektet Forum Medicum vill fakulteten skapa framtidens lärmiljö i en byggnad som är lätt att anpassa för en verksamhet i kontinuerlig, dynamisk förändring.

– Forum Medium är lika mycket ett kulturprojekt som ett byggprojekt. Med Forum Medicum får större delen av våra verksamheter i Lund en samlad placering centralt på universitets kunskapsstråk med naturvetare, teknologer och sjukvården som närmsta grannar, säger Gunilla Westergren-Thorson, dekan på Medicinska fakulteten.

Tre arkitektkontor var inbjudna för att lämna förslag till Forum Medicum. Förutom Henning Larsen Architects, White arkitekter och BIG (Bjarke Ingels Group).

Henning Larsen Architects är ett arkitektkontor som på senare tid bland annat står bakom Uppsala Konsert och Kongress, Reykjavíks konsert- och operahus och Bildmuseet i Umeå.

Nu inleds arbetet med att diskutera hur projektet ska kunna genomföras och finansieras. I samband med detta görs också en överarbetning av delar av förslaget utifrån kommentarer i bedömningsutlåtandet och andra synpunkter som lämnats när det gäller de grundläggande förutsättningarna. Det kommer också att vara nödvändigt med en ändring av detaljplanen för området.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]