Bild: Hemsö
Publicerat 11 april, 2018

Hemsö utvecklar nytt vård- och omsorgsboende i Luleå

Hemsö bygger ett nytt vård- och omsorgsboende i Luleå. Ett 20-årigt hyresavtal om de cirka 12 000 kvadratmeterna har tecknats med Luleå kommun.

Hemsö förvärvade fem fastigheter i januari med fyra äldreboenden och en hälsocentral i området, samtidigt fick man en markanvisning gällande ett nytt vård- och omsorgsboende med 144 platser. Byggstart är satt till maj 2018 och det hela beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2020/2021.

[ Annons ]

– Vi är glada över att vi kan tillgodose kommunens behov av vårdboende. Luleå befinner sig i en intressant tillväxtfas och vi vill gärna bidra till kommunens fortsatta utveckling och dela med oss av vår erfarenhet av att förvalta och uppföra samhällsfastigheter, säger Jonas Jalkander, Hemsös regionchef Nord.

 

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]