Publicerat 27 oktober, 2020

Hemsö ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Hemsö redovisar ett högre förvaltningsresultat under tredje kvartalet jämfört med året innan. Även hyresintäkterna har blivit större under perioden.

Hyresintäkterna uppgick till 829 miljoner kronor (764), en ökning med 8,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 626 miljoner kronor (594).

Förvaltningsresultatet blev 478 miljoner kronor (466).

Resultatet efter skatt blev 653 miljoner kronor (633), en ökning med 3,2 procent mot föregående år.

"Vi ser ingen påverkan på hyresinbetalningar och har inga osäkra hyresfordringar eller konkurser bland våra hyresgäster. Hemsö har fortsatt mycket god tillgång till finansiering i den svenska och internationella kapitalmarknaden. Kapitalmarknaden har återhämtat sig kraftigt och Hemsö lånar idag på historiskt låga nivåer", säger vd Nils Styf i rapporten.

Hemsö, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter8297648,5%
Driftöverskott6265945,4%
Förvaltningsresultat4784662,6%
Nettoresultat6536333,2%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]