Publicerat 5 februari, 2021

Hemsö ökade hyresintäkterna under fjärde kvartalet men minskade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Hemsö, en privat ägare av samhällsfastigheter, redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Detta samtidigt som hyresintäkterna och vinsten ökade.

Hyresintäkterna uppgick till 838 miljoner kronor (774), en ökning med 8,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 403 miljoner kronor (425), en minskning med 5,2 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 1 801 miljoner kronor (1 114), en ökning med 61,7 procent mot föregående år. Detta som följd av stora positiva värdeförändringar på fastigheter.

Vd Nils Styf skriver i en kommentar till rapporten att under året har volymen av egenutvecklade skolor och äldreboenden ökat i Sverige, Finland och Tyskland.

"Vi har påbörjat över 20 nyproduktionsprojekt, vilket innebär 320 miljoner kronor i årliga hyresintäkter och totalt 5,6 miljarder kronor i hyresvärde", lyfter vd:n fram.

Hemsö har under året även gjort ett antal förvärv, däribland ett köp av en äldreboendeportfölj med 10 fastigheter i Tyskland under det fjärde kvartalet.

Hemsö, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter8387748,3%
Förvaltningsresultat403425-5,2%
Nettoresultat1 8011 11461,7%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]