Publicerat 15 juli, 2021

Hemsö ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Hemsö redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 894 miljoner kronor (811), en ökning med 10,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 690 miljoner kronor (614).

Förvaltningsresultatet uppgick till 537 miljoner kronor (485).

Resultatet före skatt var 2 529 miljoner kronor (642), och efter skatt 2 046 miljoner kronor (515). Resultatet lyfter tack vare positiva värdeförändringar av fastigheter på 1 915 miljoner kronor (223).

"Investerarintresset för samhällsfastigheter är stort och transaktionsmarknaden har varit mycket stark sedan i höstas. Trenden med sjunkande direktavkastningskrav har förstärkts under första halvåret 2021. Intresset för högkvalitativa äldreboenden och skolor utmärker sig, där många investerare söker trygga kassaflöden i en osäker omvärld. Då huvuddelen av Hemsös fastighetsportfölj består av dessa segment, varav många byggnader är nyproducerade, redovisar vi därför stora positiva värdeförändringar för kvartalet", säger vd Nils Styf och fortsätter:

"Med fortsatt låga räntor och en stor efterfrågan på samhällsfastigheter förväntar jag mig att vi kommer att se fortsatt värdeuppgång på Hemsös fastighetsportfölj under resten av året".

Hemsö, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter89481110,2%
Driftöverskott69061412,4%
Förvaltningsresultat53748510,7%
Resultat före skatt2 529642293,9%
Nettoresultat2 046515297,3%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]