Publicerat 3 februari, 2022

Hemsö ökade förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Hemsö redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 946 miljoner kronor (838), en ökning med 12,9 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 703 miljoner kronor (592), en ökning med 18,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 558 miljoner kronor (403), en ökning med 38,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 3 394 miljoner kronor (2 226).

Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 2 679 miljoner kronor (1 809) och värdeförändringar på finansiella instrument med 70 miljoner kronor (20).

Resultatet efter skatt blev 2 785 miljoner kronor (1 801), en ökning med 54,6 procent mot föregående år.

? Jag känner en enorm tacksamhet när jag summerar året som gått. Pandemin har inte drabbat oss på samma skoningslösa sätt som många andra. Vi presenterar ett bokslut som är det starkaste någonsin. Vi har under året fortsatt att satsa där andra backar, vi investerar i områden där många väljer att fokusera på problemen i stället för möjligheterna. Jag är glad att få arbeta med kollegor som vill och kan göra skillnad där det behövs som bäst, säger Nils Styf, vd i Hemsö, i bokslutet.

Bolaget har även uppdaterat sin finanspolicy avseende belåningsgrad och räntetäckningsgrad.

Hemsös belåningsgrad ska långsiktigt understiga 60 procent (tidigare 70 procent) och räntetäckningsgraden ska överstiga 3,0 gånger (tidigare 2,5 gånger). Per den 31 december 2021 uppgick Hemsös belåningsgrad till 54,3 procent och räntetäckningsgraden uppgick till 5,7 gånger. Finanspolicyn är i övrigt oförändrad.

? Hemsös belåningsgrad har de senaste åren sjunkit. Vi anpassar nu de finansiella ramarna för att tydliggöra att bolaget avser att bibehålla en stark kapitalstruktur framgent med fokus på stabila kassaflöden, säger Rutger Källén, vice vd och finanschef på Hemsö.

Hemsö, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter94683812,9%
Driftöverskott70359218,8%
Förvaltningsresultat55840338,5%
Resultat före skatt3 3942 22652,5%
Nettoresultat2 7851 80154,6%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]