Publicerat 29 april, 2021

Hemsö ökade förvaltningsresultatet – ännu starkare bolag idag enligt vd

Fastighetsbolaget Hemsö, som ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av Sagax till 15 procent, redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.

"Jag har alltid sagt att efterfrågan från våra hyresgäster inte är konjunkturberoende och att den går att prognostisera flera år framåt. Det har vi sett bevis på det senaste året. Den offentliga
sektorn har fortsatt stort behov av skolor och äldreboenden och vi har tecknat många nya hyresavtal och initierat nya kommunala samarbeten. Hemsö har inte bara klarat sig väl under pandemin, vi är idag ett ännu starkare bolag än innan", kommenterar vd Nils Styf.

Hyresintäkterna uppgick till 857 miljoner kronor (797), en ökning med 7,5 procent mot föregående år.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 589 miljoner kronor (110).

Driftnettot uppgick till 627 miljoner kronor (594), en ökning med 5,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 481 miljoner kronor (445), en ökning med 8,1 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 935 miljoner kronor (364), en ökning med 156,9 procent mot föregående år.

Hemsö, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter8577977,5%
Driftöverskott6275945,6%
Förvaltningsresultat4814458,1%
Nettoresultat935364156,9%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]