[ Annons ]

Nils Styf, vd Hemsö. Foto: Hemsö.
Publicerat 21 september, 2021

Hemsö och Tagebad bildar Hemtag

Hemsö och Tagebad startar tillsammans det nya bolaget Hemtag Fastigheter AB. Tanken är att utveckla, äga och förvalta bad- och friskvårdsanläggningar.

Hemtag ägs i lika delar av Hemsö och Tagebad. Samarbetet innebär bland annat att Hemsö kan bidra till att kommuninvånare och föreningsliv får tillgång till ändamålsenliga anläggningar.

? Genom samarbetet kan vi bredda vårt erbjudande till Sveriges kommuner och stärka vår position som en naturlig samarbetspartner till kommuner och regioner. Badhus är en kommunal angelägenhet och vi ser att det finns ett stort behov i framtiden på grund av att många av dagens badhus har blivit för gamla, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

[ Annons ]

Sveriges kommuner gör stora investeringar i samhällsfastigheter inom bland annat äldreomsorg och skola. Investeringsbehovet för badhus bedöms uppgå till 40–60 miljarder kronor den närmaste tiden, eftersom 75 procent av Sveriges badhus byggdes för över 40 år sedan och har uppnått teknisk livslängd.

Hemtag ger kommuner och regioner möjligheten att hyra anläggningen, ett alternativ till att bygga och äga i egen regi.

? Med hjälp av Tagebads specialistkunskap och erfarenhet inom bad- och friskvårdsanläggningar samt Hemsös långsiktighet, genomförandekraft och finansiella styrka kan bolaget bidra till att fler anläggningar byggs, säger Nils Styf.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]