Hemsös och SveaNors gemensamt ägda projektutvecklingsbolag köper mark i Hagastaden från Stockholms stad. Köpeskilling uppgår till 202 miljoner kronor. Syftet är att bygga en ny samhällsfastighet.
Publicerat 29 oktober, 2015

Hemsö och SveaNor köper mark i Hagastaden

Hemsös och SveaNors gemensamt ägda projektutvecklingsbolag köper mark i Hagastaden från Stockholms stad. Köpeskilling uppgår till 202 miljoner kronor. Syftet är att bygga en ny samhällsfastighet.

Marken ligger i det blivande kvarteret Princeton. Med markförvärvet följer ett exploateringsavtal och syftet med förvärvet är att möjliggöra byggnation av en samhällsfastighet i anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset.

[ Annons ]

Uppförande av byggnaden kommer att ske i ett av Hemsö och SveaNor gemensamt ägt projektutvecklingsbolag varefter Hemsö långsiktigt kommer att äga och förvalta fastigheterna. Det gemensamt ägda bolaget konsolideras in i Hemsö till 100 procent.

Säljare är Stockholms stad och förvärvet är villkorat av fullmäktigebeslut.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]