Publicerat 22 september, 2021

Hemsö förvärvar mark för etablering av Barkarby sjukhus och nytt äldreboende

Fastighetsbolaget Hemsö har tidigare tilldelats en markanvisning för vårdrelaterad verksamhet i anslutning till Barkarbystaden. Hemsö förvärvar nu marken som medger totalt 42 000 kvadratmeter byggrätt från Järfälla kommun. Förvärvet innebär att planeringen för Barkarby sjukhus samt familjecentral, äldreboende och andra bostäder nu kan gå in i ett nytt skede. Det framgår av ett pressmeddelande.

Järfälla kommun har antagit detaljplanen för det aktuella området. Förvärvet av marken sker i två steg som i det första skedet planeras för ett äldreboende, familjecentral och andra bostäder. Under 2022 förvärvas den andra delen av marken där Barkarby sjukhus planeras.

Äldreboendet planeras få ett 60-tal platser, sjukhuset planeras innehålla en närakut med tillgång till såväl röntgen som laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård, öppen- och slutenvårdsrehabilitering.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]