[ Annons ]

Hemsö stärker sin närvaro i Finland genom att förvärva en portfölj om 15 vård- och äldreomsorgsfastigheter. Värdet på fastigheterna uppgår till cirka 100 miljoner euro.
Publicerat 17 februari, 2014

Hemsö förvärvar finsk portfölj för 100 miljoner euro

Hemsö stärker sin närvaro i Finland genom att förvärva en portfölj om 15 vård- och äldreomsorgsfastigheter. Värdet på fastigheterna uppgår till cirka 100 miljoner euro.

De förvärvade fastigheterna ligger till hälften i Helsingforsregionen och resterande främst i större finska städer. Hyresgästerna består av en kommunal aktör och ett antal väletablerade privata operatörer. Största hyresgäst är Esperi Care följt av Mediverkko. Återstående genomsnittlig löptid på hyreskontrakten är cirka 7 år.

[ Annons ]

– Det här är vår andra affär i Finland på kort tid och förvärvet är ett led i vår tillväxtstrategi, säger Hemsös VD Per Berggren.

Fastigheterna i den förvärvade portföljen rymmer framförallt lokaler för äldreomsorg och vård. Uthyrningsbar yta är totalt närmare 40 000 kvadratmeter. Säljare är Trevian Care I Ky. Tillträde är beräknat till början på mars 2014. Förvärvsrådgivare har varit Leimdörfer och Castrén & Snellman.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]