-Vi är stolta över att ha fått förtroende att äga, förvalta och utveckla ytterligare fastigheter i Nacka kommun, säger Hemsös VD Per Berggren. Foto: Hemsö AB
Publicerat 30 september, 2016

Hemsö förvärvar fastighetsportfölj i Nacka

Nacka kommun har sålt cirka 11 procent, motsvarande 25 000 kvm, av sitt samhällsfastighetsbestånd till Hemsö AB.

Överlåteselsevavtalet omfattar 15 fastigheter uppdelat på tio förskolor, tre skolor, två boenden och en ishall. Köpeskillingen för de fastigheter som överlåts är på 612 miljoner kronor och totala ytan uppgår till 25 200 kvadratmeter.

[ Annons ]

– Vi har ett gott samarbete med Nacka kommun och är stolta över att ha fått förtroende att äga, förvalta och utveckla ytterligare fastigheter i kommunen, säger Hemsös VD Per Berggren.

I samarbete med Nacka kommun kommer Hemsö att renovera fastigheterna, bygga om och till för att uppfylla kommunens visioner. Nacka kommun kommer att vara Hemsös främsta hyresgäst i sålda fastigheterna och projektvolymen beräknas till 775 – 900 miljoner kronor.

– Förutom större investeringar skapas också större möjligheter att investera i det vardagsnära såsom cykelbanor, parker och skolgårdar, säger Gunilla Grudevall Steen (L).

Nacka behöver fler förskolor, skolor och boenden för äldre och kommunen planerar både bygga själv och välkomnar även fler aktörer. Efter affären äger Nacka 54 % av de fastigheter som kommunen bedriver verksamheter i.

– Genom affären gör vi det tryggare för alla verksamheter med ökade möjligheter till förbättring av lokaler och utvecklad förvaltning, säger Hans Peters (C).

Två externa värderingar ligger till grund för den överenskomna köpeskillingen. De är gjorda för Nacka kommun av Fastighetsstrategi AB samt CBRE. Kommunen har även fått externt stöd från JLL Capital Market. Fastighets- mervärdesskatte- och avtalsrättslig expertis har Front advokater AB bidragit med. Affären är villkorad av godkännande av Nacka kommunfullmäktige.

– Detta är också ett viktigt led att utveckla förvaltning av alla de fastigheter som vi fortsatt äger och de vi själva bygger framöver, avslutar Jan-Eric Jansson (KD).

Affären är villkorad av godkännande från kommunfullmäktige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]