Publicerat 1 juli, 2020

Hemsö bygger nytt polishus i Borlänge

Hemsö ska utveckla det nya polishuset i centrala Borlänge. Det beräknas stå färdigt sommaren 2024, enligt ett pressmeddelande.

Det nya polishuset ersätter det befintliga från mitten av 1970-talet. Det bedöms inte längre leva upp till kraven vad gäller storlek, säkerhet och ändamålsenlighet.

”Polisen är Hemsös största enskilda hyresgäst och därför är det mycket glädjande att vi nu kan stötta Polisen i deras expansion. Vi ser det här utvecklingsprojektet som ett mycket intressant och ärofullt uppdrag där vi kan bidra med vår kompetens och erfarenhet”, säger Emma Karlsson, projektutvecklare på Hemsö.

Hemsö ägs av Tredje AP-fonden.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]