Publicerat 27 april, 2021

Hemnet rusar 48 procent i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm

Bostadsplattformen Hemnet började i dag den 27 april att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktien handlas med kortnamnet HEM på segmentet Largecap.

Bolaget satte teckningskursen till 115 kronor per aktie, vilket är högst i det aviserade intervallet på 95 till 115 kronor per aktie. Erbjudandet genererade ett mycket stort intresse bland svenska och internationella investerare samt bland allmänheten i Sverige och blev kraftigt övertecknat.

Teckningskursen motsvarar ett värdering av bolaget på 11,63 miljarder kronor. Erbjudandet omfattar 17,89 miljoner aktier, vilket motsvarar 17,7 procent av aktierna i bolaget. Säljare av aktierna är General Atlantic, Sprints Capital, Care of Hemnet och ett antal andra aktieägare, däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare 1,79 miljoner aktier. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoption utgör erbjudandet 19,68 miljoner aktier, vilket motsvarar 19,5 procent av aktierna i Hemnet. Värdet på erbjudandet uppgår till 2,26 miljarder kronor förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

General Atlantic och Sprints Capital kommer omedelbart efter erbjudandet och förutsatt att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kvarstå som Hemnets största aktieägare med 41,1 och respektive 11,8 procent av aktierna i Hemnet.

Aktien har hittills i dag handlas till 170,92 kronor som högst betalt och 151 kronor som lägst betalt. Klockan 09.20 var senast betalt 170,02 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 48 procent jämfört med teckningskursen på 115 kronor per aktie. Aktier för 254 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 101,13 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 17,2 miljarder kronor räknat på senast betalt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]