Publicerat 1 februari, 2022

Hemnet ökar omsättningen och resultat i fjärde kvartalet – tilläggstjänster ökar i popularitet (uppdatering)

(uppdatering avser information om utdelning och aktieåterköp)

Bostadsplattformen Hemnet redovisar ökande omsättning och stärkt resultat i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 24,2 procent till 177,3 miljoner kronor (142,7).

Genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ARPL, ökade 45,0 procent till 3 029 (2 089).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 84,6 miljoner kronor (48,0), med en justerad ebitda-marginal på 47,7 procent (33,6).

Rörelseresultatet blev 64,7 miljoner kronor (23,5), med en rörelsemarginal på 36,5 procent (16,5).

Resultatet före skatt var 63,1 miljoner kronor (18,0).

Resultatet efter skatt blev 50 miljoner kronor (13,9), en ökning med 259,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,49 kronor (0,14), vilket innebär en ökning med 250,0 procent mot föregående år.

I utdelning för helåret föreslås 0,55 kronor per aktie, motsvarande cirka en tredjedel av bolagets resultat per aktie. Vidare avser Hemnet att lämna förslag om aktieåterköp av upp till 10 procent av de utestående aktierna i bolaget.

Hemnets tillväxt har under kvartalet drivits av bostadsannonser, från Hemnet Bas, samt tilläggstjänster för bostadssäljare som under året ökat i popularitet.

Vidare har försäljningen av reklamtjänster och övriga intäkter fortsatt efterfrågats av fastighetsmäklare, men från bostadsutvecklare har övriga annonsintäkter minskat.

"När vi nu gått in i det nya året har vi accelererat vårt fokus på att förbättra vårt erbjudande och marknadsföringsmöjligheter för våra företagskunder, i synnerhet fastighetsmäklare och bostadsutvecklare", uppger Hemnets vd Cecilia Beck-Friis.

För helåret överträffade Hemnet sitt finansiella tillväxtmål, vilket ligger på en tillväxt om 15-20 procent.

"Mot bakgrund av en stark kundefterfrågan från både konsumenter och affärspartners har vi överträffat vårt finansiella tillväxtmål för helåret och ökat vår lönsamhet till att ligga i linje med vårt finansiella lönsamhetsmål. Vi inleder det nya året med stor tillförsikt om att bibehålla detta momentum när vi fortsätter arbetet med att skala och utveckla vår verksamhet", skriver Cecilia Beck-Friis.

Hemnet, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning177,3142,724,2%
EBITDA, justerat84,648,076,3%
EBITDA-marginal, justerad47,7%33,6%
Rörelseresultat64,723,5175,3%
Rörelsemarginal36,5%16,5%
Resultat före skatt63,118,0250,6%
Nettoresultat5013,9259,7%
Resultat per aktie, kronor0,490,14250,0%
Utdelning per aktie, kronor0,55

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]