Publicerat 27 januari, 2023

Hemnet ökar omsättning och rörelseresultat – föreslår höjd utdelning (uppdatering)

(Uppdateringen gäller vd-kommentar samt två sista stycken)

Bostadsplattformen Hemnet redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 13,4 procent till 201 miljoner kronor (177,3).

"Hemnet levererar ett stabilt resultat för det fjärde kvartalet, trots en utmanande bostadsmarknad. Sett till helåret överträffar vi alla våra finansiella mål, parallellt med att vi fortsätter att investera för framtida tillväxt", säger vd Cecilia Beck-Friis i en kommentar.

"Efterfrågan från fastighetsmäklare fortsatte att vara stark under kvartalet där intäkterna drevs av en kombination av produktutveckling, paketering och pris."

Justerat ebitda-resultat uppgick till 88,8 miljoner kronor (84,6), med en justerad ebitda-marginal på 44,2 procent (47,7).

Rörelseresultatet blev 71,3 miljoner kronor (64,7), med en rörelsemarginal på 35,5 procent (36,5).

Resultatet före skatt var 68,7 miljoner kronor (63,1).

Resultatet efter skatt blev 54,5 miljoner kronor (50), en ökning med 9,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,55 kronor (0,49), vilket innebär en ökning med 12,2 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,00 kronor per aktie (0,55).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 31,5 miljoner kronor (69,9).

I ett separat pressmeddelande presenterade Hemnet nya långsiktiga finansiella mål. Bolaget siktar på lång sikt att uppnå ett justerat ebitda-marginalmål på över 55 procent.

Samtidigt upprepas målet för 2023 om 45-50 procent justerad ebitda-marginal.

Hemnet, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning201177,313,4%
EBITDA, justerat88,884,65,0%
EBITDA-marginal, justerad44,2%47,7%
Rörelseresultat71,364,710,2%
Rörelsemarginal35,5%36,5%
Resultat före skatt68,763,18,9%
Nettoresultat54,5509,0%
Resultat per aktie, kronor0,550,4912,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet31,569,9-54,9%
Utdelning per aktie, kronor1,000,5581,8%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]