Publicerat 31 maj, 2021

Hemnet ökar omsättning men minskar rörelseresultat efter IPO-kostnader – guidar för stark tillväxt i Q2

Bostadsplattformen Hemnet redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade under kvartalet som av säsongsvariationer beskrivs som det svagaste.

Omsättningen steg 23,6 procent till 142,5 miljoner kronor (115,3). Tillväxten drivs av stark tillväxt av tjänster för säljare samt mer intäkter från objektsannonsering.

Intäkter från tilläggstjänster ökade med 79,5 procent till 26,2 (14,6) miljoner kronor efter en betydande ökning av konverteringsgraden för tilläggstjänster som Hemnet Premium och Raketen.

Avseende effekter från covid-19 tror Hemnet att ökat hemarbete gynnat intresset för hemmet då bostaden och boendefrågor blivit en allt viktigare del av allmänhetens vardag.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 57,2 miljoner kronor (36,4), med en justerad ebitda-marginal på 40,1 procent (31,6).

Rörelseresultatet blev 13,6 miljoner kronor (14,1), med en rörelsemarginal på 9,5 procent (12,2). Kostnader om 23,4 miljoner kronor var hänförliga till börsnoteringsförberedelser.

Resultatet efter skatt blev 6,7 miljoner kronor (6,3), en ökning med 6,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (0,06), vilket innebär en ökning med 16,7 procent mot föregående år.

- Vi fortsätter att ha starkt momentum och förväntar oss att nettoomsättningen i andra kvartalet 2021 också kommer att visa en ökning jämfört med året innan som är över den högre delen av intervallet i koncernens finansiella mål om 15-20 procent, betonar vd:n Cecilia Beck-Friis

Hemnet, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning142,5115,323,6%
EBITDA, justerat57,236,457,1%
EBITDA-marginal, justerad40,1%31,6%
Rörelseresultat13,614,1-3,5%
Rörelsemarginal9,5%12,2%
Nettoresultat6,76,36,3%
Resultat per aktie, kronor0,070,0616,7%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]