Publicerat 20 augusti, 2021

Hemnet nästan fördubblade vinsten i andra kvartalet

Bostadsplattformen Hemnet redovisar en betydligt högre omsättning och nästan fördubblad vinst i det andra kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen steg 47,4 procent till 212,5 miljoner kronor (144,2).

"Viktiga drivkrafter för tillväxten har bland annat varit att detta är det första hela kvartalet med vår nya ersättningsmodell för fastighetsmäklare liksom med vår nya segmenterade prismodell för Hemnet Bas, båda lanserade den 1 mars. Den nya prismodellen, i kombination med fortsatt produktutveckling och ökad försäljning av våra tilläggstjänster för bostadssäljare, ledde till att den genomsnittliga intäkten per publicerat objekt (ARPL) växte med 33,1 procent till 2 363 (1 775) kronor", säger vd Cecilia Beck-Friis.

"Ser vi framåt förväntar vi oss att nettoomsättningen i kvartal tre kommer att visa en ökning jämfört med föregående år som ligger över koncernens finansiella mål om 15-20 procent, men tydligt minska från det andra kvartalet, som påverkades av gynnsamma jämförelsetal", fortsätter Cecilia Beck-Friis.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 110,9 miljoner kronor (54,4), med en justerad ebitda-marginal på 52,2 procent (37,7).

Rörelseresultatet blev 62,9 miljoner kronor (30,2), med en rörelsemarginal på 29,6 procent (20,9).

Resultatet före skatt var 46,1 miljoner kronor (24,2).

Resultatet efter skatt blev 36,1 miljoner kronor (19,0), och per aktie 0,36 kronor (0,19).

Hemnet, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning212,5144,247,4%
EBITDA, justerat110,954,4103,9%
EBITDA-marginal, justerad52,2%37,7%
Rörelseresultat62,930,2108,3%
Rörelsemarginal29,6%20,9%
Resultat före skatt46,124,290,5%
Nettoresultat36,119,090,0%
Resultat per aktie, kronor0,360,1989,5%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]