[ Annons ]

För att lyckas pressa tiderna är budens cykeltur från lager till kund aldrig längre än två kilometer. Foto: Dingdong
Publicerat 22 november, 2021

Hemleverans under tidspress

Det talas nu om andra generationens e-handel med leverans till dörr på tio minuter. Hos startup-bolagen finns det ett stort intresse att hitta samarbete med fastighetsbolag.

E-handeln växte under pandemin och när restriktionerna nu lättat är det tydligt att våra köpbeteenden förändrats i grunden. Men det innebär också att kraven på e-handeln att anpassa sig efter oss konsumenter ökar.

Hittills har man som kund tvingats anpassa sig efter den leveransmodell som erbjudits. Vilket inneburit att man måste vara hemma för att ta emot sin leverans, eller chansa på att ingen stjäl paketet som lämnats utanför dörren. Men nu har det dykt upp flera bolag som kan leverera på mycket kort tid just när behovet uppstår. Här finns bolags som Kavall, Vembla och Dingdong.

[ Annons ]

Anders Carlsarv har länge jobbat med digital produktutveckling. Nu driver han tillsammans med Louis Kaufman och Nadine Kolbe, och med tyska investerare i ryggen, startupen Dingdong. Affärslösningen bygger på hur vi som konsumenter är relativt förutsägbara i våra köpvanor. För honom är den parallella utveckling som sker inom proptech av största intresse.

– Vi samlar på oss en massa data om kundernas köpbeteenden. All ytterligare sådan information som kan hjälpa oss att prognostisera leveranserna är väldigt intressant för oss. Med hjälp av AI är det möjligt att se nya mönster som man inte upptäcker enbart genom att titta på försäljningsstatistik. På så vis kan vi optimera vad vi har på hyllorna vid olika tillfällen, säger Anders Carlsarv.

I denna bransch kallas lagren darkstores. För att lyckas pressa tiderna är budens cykeltur från lager till kund aldrig längre än två kilometer.

– Vi har stora behov av att hitta denna typ av lokaler. De behöver ligga centralt, men vi har inga behov av butiksyta i bästa A-läge, säger Anders Carlsarv.

Inom proptech talas det också mycket om digitala lås.

– Det har fungerat förvånansvärt bra genom att man skriver in portkod och instruktioner om hur leverans ska ske i vår app. Men det innebär att någon måste vara någon hemma och ta emot varorna. Då är det såklart intressant om budet via en app och ett digitalt lås kan leverera på ett säkert sätt. Både för att effektivisera våra leveranser och för att kunna leverera på ett säkrare sätt så är vi intresserade av att vara med och hjälpa fastighetsbranschen, säger Anders Carlsarv.

I en artikel om andra generationens e-handel i Dagens Nyheter pekas på ytterligare en aspekt som fastighetsbolag med hög svansföring inom social hållbarhet behöver ta hänsyn till vid framtida samarbeten. Inga av  dessa bolag har idag kollektivavtal och det har larmen återkommande rapporterats om dåliga arbetsförhållanden, låga löner och bristande arbetsgivaransvar rent generellt i denna växande bransch.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]