[ Annons ]

Den 21 mars förväntas fastighetsbolaget Hemfosa ansluta sig till Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Idag presenterar bolaget sitt erbjudande inför jakten på nya ägare. Målet är att öka bolagets kapital till 10 miljarder kronor inom fem år.
Publicerat 7 mars, 2014

Hemfosas miljarderbjudande inför börsnoteringen

Den 21 mars förväntas fastighetsbolaget Hemfosa ansluta sig till Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Idag presenterar bolaget sitt erbjudande inför jakten på nya ägare. Målet är att öka bolagets kapital till 10 miljarder kronor inom fem år.

Hemfosas styrelse har fått grönt ljus från Stockholmsbörsens bolagskommitté att ansluta sig till handelslistan under förutsättning att ett spridningskrav för aktierna uppfylls. Ägarspridningen kommer att ske genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier. På fredagen presenterade bolaget sitt erbjudande till framtida ägare inför börsintroduktionen.

[ Annons ]

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt. Totalt 34 508 879 aktier kommer att erbjudas, varav cirka 5,4 miljoner avser nyemitterade aktier och 29 miljoner befintliga.

För att täcka eventuell övertilldelning kan ytterligare 4,3 miljoner nyemitterade aktier tillkomma.

Försäljningspriset väntas fastställas inom intervallet 88-96 kronor per aktie. Det slutgiltiga försäljningspriset offentliggörs den första handelsdagen, vilket väntas bli den 21 mars.

Om erbjudandet ansluts till fullo kommer erbjudandets värde sammanlagt att uppgå till mellan 3,0 och 3,3 miljarder kronor, och bolaget kommer att tillföras mellan 478 och 522 miljoner kronor.

Hemfosa äger framförallt samhällsfastigheter, som polishus och skolor. Det totala fastighetsvärdet uppgick i slutet av 2013 till 18,5 miljarder kronor.

– Vårt mål är att generera branschens högsta totalavkastning och att fortsätta öka bolagets egna kapital till tio miljarder kronor inom fem år. Vi bedömer att Hemfosa passar bra på börsen med sitt balanserade fastighetsbestånd med tonvikt på samhällsfastigheter, sin erfarna ledning och en högavkastande affärsstrategi. Som noterat bolag får vi tillgång till bättre och billigare finansiering och vi ser goda förutsättningar för spännande affärer framöver, kommenterar Bengt Kjell, styrelseordförande Hemfosa.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]