Hemfosa köper 54 fastigheter fördelade på orterna Växjö, Värnamo och Göteborg till ett underliggande fastighetsvärde av nära 2 miljarder kronor av Castellum. Därmed lämnar Castellum de två småländska orterna.
Publicerat 17 november, 2014

Hemfosa köper för två miljarder av Castellum

Hemfosa köper 54 fastigheter fördelade på orterna Växjö, Värnamo och Göteborg till ett underliggande fastighetsvärde av nära 2 miljarder kronor av Castellum. Därmed lämnar Castellum de två småländska orterna.

Affären har skett genom Castellums dotterbolag Corallen och Eklandia. De 53 fastigheter i Värnamo och Växjö omfattar totalt 271 500 kvadratmeter och fastigheten i Göteborg 10 500 kvadratmeter. Beståndet är en blandning av samhällsfastigheter, kontorsfastigheter och logistikfastigheter.

[ Annons ]

Uthyrningsgraden i det förvärvade fastighetsbeståndet uppgår till cirka 90 procent. Göteborgs universitet och Arbetsförmedlingen och ett antal större företag finns bland hyresgästerna.
Förvärvet omfattar även 15 anställda i Corallens förvaltningsorganisation som övergår till Hemfosa i samband med tillträdet.
– Förvärvet från Castellum är en bra möjlighet för Hemfosa att fortsätta växa. Det är en intressant portfölj med fastigheter i bra lägen och med stabila kassaflöden. Samtidigt passar fastighetsportföljens mix väl in i vår strategi att genomföra fastighetstransaktioner där vi löpande ser hur vi kan optimera vårt fastighetsbestånd på bästa sätt, säger Jens Engwall, vd för Hemfosa Fastigheter.

Försäljningspris netto uppgick till 1 946 miljoner kronor efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 98 miljoner kronor. Underliggande fastighetspris uppgick således till 2 044 miljoner kronor. Därtill har en hyresgaranti lämnats om cirka 20 miljoner kronor för vilket avsättning gjorts.
– Det här är vår största enskilda försäljning sedan Castellum börsintroducerades 1997. Vi fortsätter nu att vara nettoinvesterare genom förvärv och – framför allt – genom att vi bygger nytt, och dessutom bygger till och bygger om”, säger Castellums vd Henrik Saxborn. Vi har bland annat skapat förutsättningar för expansion genom centrala markförvärv, dels vid Resecentrum i Örebro, dels på Lindholmen i Göteborg om totalt 96 miljoner kronor.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]