Bild: Hemfosa
Publicerat 21 november, 2018

Hemfosa bygger Socialtjänstens hus i Västerås

Det blir Hemfosa som vinner uppdraget att uppföra Socialtjänstens hus, i Västerås. Total investering uppgår till cirka 245 miljoner kronor och bygget planeras vara färdigt under tredje kvartalet 2021.

I motiveringen lyftes bland annat förslagets funktion och gestaltning fram, men även som Hemfosas kompetens och kundorientering i förvaltningsskedet samt hållbarhetsperspektivet angavs som bidragande orsaker.

[ Annons ]

Den totala uthyrningsbara ytI motiveringen lyftes bland annat förslagets funktion och gestaltning fram, men även som Hemfosas kompetens och kundorientering i förvaltningsskedet samt hållbarhetsperspektivet angavs som bidragande orsaker.
Den totala uthyrningsbara ytan är på runt 7 800 kvadratmeter, av dessa utgörs kontorsyta för Västerås Stad kommer cirka 6 900 kvadratmeter. Den årliga hyresintäkt ligger på runt 15 miljoner kronor.
I byggnadens markplan planeras det för en kommersiell lokal om cirka 270 kvadratmeter samt ett garage med 75-95 platser och plats för bilpool och laddplatser.
– Vi är glada och stolta över att Hemfosa vunnit uppdraget. Förslaget innebär ett välkomnande, flexibelt, hållbart och kostnadseffektivt hus för viktiga samhällsverksamheter. Helt i linje med Hemfosas satsning på nybyggnadsprojekt framöver, säger Annika Ekström, fastighetschef på Hemfosa.
an är på runt 7 800 kvadratmeter, av dessa utgörs kontorsyta för Västerås Stad kommer cirka 6 900 kvadratmeter. Den årliga hyresintäkt ligger på runt 15 miljoner kronor.
I byggnadens markplan planeras det för en kommersiell lokal om cirka 270 kvadratmeter samt ett garage med 75-95 platser och plats för bilpool och laddplatser.
– Vi är glada och stolta över att Hemfosa vunnit uppdraget. Förslaget innebär ett välkomnande, flexibelt, hållbart och kostnadseffektivt hus för viktiga samhällsverksamheter. Helt i linje med Hemfosas satsning på nybyggnadsprojekt framöver, säger Annika Ekström, fastighetschef på Hemfosa.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]