Både sjukhuset och det intilliggande lokalmedicinska centret väntas vara färdigbyggt i februari 2018. Illustration: Hemfosa
Publicerat 20 februari, 2017

Hemfosa blir ensam ägare till sjukhus i Gardemoen

Hemfosa förvärvar den återstående ägarandelen om 35 procent av ett sjukhus och lokalmedicinskt center vid Gardemoen.

Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av Aspelin Ramms ägarandel i GC, Gardermoen Campus Utvikling AS, om 35 procent till ett värde om cirka 328 miljoner kronor. GCU äger två fastigheter som är under uppförande, dels ett specialistsjukhus som är fullt uthyrt till Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) med ett 25-årigt hyresavtal, dels ett lokalmedicinskt center, även det fullt uthyrt till Ullensaker kommun med ett 30-årigt hyresavtal, och ytterligare ett antal hyresgäster inom vård- och omsorgssektorn.

[ Annons ]

Båda fastigheterna beräknas vara färdigställda 1 februari 2018. Förvärvet av den återstående ägarandelen är planlagd att slutföras den 15 februari 2018, samtidigt konsolideras fastigheterna i Hemfosas räkenskaper.

Sjukhuset förväntas ha ca 500 anställda och omkring 30 000 besökare per år. Området, Gardermoen Campus, kommer utöver specialistsjukhuset och det lokalmedicinska centret, även innefatta verksamheter inom forskning och utbildning, rehabilitering, sjukterapi, kontor och butiker allt samlat inom samma område.

Byggnationen går helt enligt plan och vi är mycket glada att Hemfosa nu blir långsiktiga ägare till dessa moderna hälso- och sjukvårdsfastigheter som båda är fullt uthyrda. Det här är ett naturligt steg och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med LHL, Ullenaker kommun och övriga hyresgäster i utvecklingen av fastigheterna och detta spännande kompetenscentrum. Det är ett expansivt område med ett mycket bra läge och vi ser goda möjligheter till fler utvecklingsprojekt framöver, kommenterar Jens Engwall, vd för Hemfosa.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]