[ Annons ]

Foto: If.
Publicerat 26 maj, 2021

Hemarbetet har lett till sämre hälsa och ökad vikt

Att arbeta hemifrån är bekvämt – kanske för bekvämt. En nordisk undersökning från försäkringsbolaget If tyder på att pandemin och ökat stillasittande har lett till sämre hälsa och ökad vikt. 

Undersökningen om hemarbetets hälsoeffekter gjordes i alla fyra nordiska länder under mars och april 2021. I varje land intervjuade analysinstitutet Syno och YouGov mellan 1 000 och 2 000 personer i åldern 18 år och uppåt. 

I Sverige uppger 36 procent att deras hälsa påverkats negativt, 46 procent rör sig mindre i vardagen än tidigare och 33 procent har gått upp i vikt. I våra nordiska grannländer Norge och Danmark  tycks de negativa effekterna blivit än större, 40 procent av norrmännen och 37 procent av danskarna svarade att de gått upp i vikt. 

[ Annons ]

Hälsoeffekten kan bero på att restriktionerna varit strängare i dessa länder, men Finland som även de stängde ner, har inte lika många som rapporterar ökad vikt och ohälsa som övriga nordiska länder. 

Mycket tyder på att hemarbete till viss del kommer att fortsätta även i höst och det finns då skäl för arbetsgivare att se till att det inte sker på bekostnad av medarbetarnas hälsa.

– Arbetsgivare måste se till att medarbetarna har en god fysisk arbetsmiljö också i hemmet, och fortsätta att utveckla rutiner för goda mötesrutiner och en tydlig gränsdragning mellan arbetslivet och privatlivet, säger Beatrice Hamnström, expert på personförsäkringar på If. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]