[ Annons ]

Regeringens miljardsatsning på renoveringar missgynnar ansvarsfulla bostadsföretag. Det menar Fastighetsägarna Sverige som befarar att de totala investeringarna i befintliga bostäder kommer att minska med förslaget.
Publicerat 26 augusti, 2015

”Helt fel signaler till marknaden”

Regeringens miljardsatsning på renoveringar missgynnar ansvarsfulla bostadsföretag. Det menar Fastighetsägarna Sverige som befarar att de totala investeringarna i befintliga bostäder kommer att minska med förslaget.

Regeringens avsikt med upprustningsstödet är att det ska gå till fastighetsägare som annars inte skulle genomfört renoveringar.

[ Annons ]

– Vi har allvarliga invändningar mot regeringens förslag. I stället för att premiera ansvarsfulla bostadsföretag som löpande gjort betydande investeringar i underhåll och modernisering för sina hyresgäster väljer regeringen att missgynna dem. Det sänder helt fel signaler till marknaden och riskerar ytterst att minska de totala investeringarna i befintliga bostadsbestånd på sikt, säger Fastighetsägarna Sveriges VD Reinhold Lennebo.

Satsningen på upprustningsstöd med en miljard årligen fram till 2019 är en del av budgetpropositionen 2016 och är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Reinhold Lennebo är stark kritisk till förslaget och menar att regeringen tror sig kunna köpa sig till en fungerande bostadsmarknad för skattepengar istället för att hantera de bakomliggande strukturproblemen på bostadsmarknaden.

– Regeringens förhållande till det svenska hyressättningssystemet är något svårbegripligt. Samtidigt som de säger sig inte vilja ändra något lägger de gärna fram förslag som ökar den politiska styrningen av hyrorna. Förslagen om investeringsstöd för nyproduktion och begränsningen av vilken hyra standardhöjda lägenheter ska ha är båda exempel på detta, avslutar Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]