Helsingborgshems befintliga förtur till äldre utökas och kommer även omfatta hyresgäster där åldern ställer krav på en mer tillgänglighetsanpassad bostad. Personerna på bilden har ingenting med artikeln att göra.
Publicerat 1 november, 2016

Fler förturer ska ge ökad rörlighet

Kötid som examenspresent till studerande hyresgäster och gratis flytthjälp till den som frivilligt byter till en mindre lägenhet. Nu inför Helsingborgshem fyra erbjudanden till befintliga hyresgäster för att öka rörligheten i bostadsbeståndet.

Den ökade rörligheten i samhället ställer helt nya krav på bostadsbranschens förmåga att möta människors förändrade önskemål och behov. Det menar Helsingborgshem som i fyra pilotprojekt nu vänder sig till sina befintliga hyresgäster med olika erbjudanden. Målet är att – bostadsbristen till trots – underlätta flytten till en bostad som bättre matchar en ny livssituation hos hyresgästen.

[ Annons ]

– Vi ser väldigt tydligt hur bostadsbehoven förändras oftare idag än tidigare och att hitta en bostad som matchar det nya behovet kan vara svårt. Det kan handla om att man saknar köpoäng, att man inte riktigt vet vad som finns eller att man helt enkelt inte själv orkar med det praktiska vid en flytt, orsaker som våra pilotprojekt försöker komma till rätta med säger Sofie Wehlin, Chef för Sälj och Uthyrning på Helsingborgshem.

De erbjudanden som Helsingborgshem nu vill testa är dels en ”Åldersförtur”. Redan idag finns en förtur i bostadsbolagets uthyrningssystem för hyresgäster med särskilda medicinska behov, en förtur som alltså kommer att utökas och även omfatta hyresgäster där åldern ställer krav på en mer tillgänglighetsanpassad bostad.

Ett ytterligare erbjudande från Helsingborgshem är en ”Examenspresent” till studenter som idag bor på något av Helsingborgshems studentboenden och som önskar att bo kvar i staden efter avslutade studier. För att underlätta ett inträde på bostadsmarknaden får studenten köpoäng när de är klara med studierna, motsvarande det antal år hen har varit hyresgäst på studentboendet.

Ett tredje erbjudande kallar Helsingborgshem för en ”Glesboddhetsförtur”. Här riktas erbjudandet till ensamhushåll som bor i en fyrarummare eller större och som själv önskar att flytta till något mindre. Hyresgästen får förtur i uthyrningssystemets kö och dessutom erbjudande om gratis flytthjälp.

Slutligen vill Helsingborgshem testa en ”Nyproduktionsförtur”, ett erbjudande kopplat till uthyrningen av de nybyggda husen på Husensjö där hälften av de färdiga lägenheterna erbjuds med förtur till hyresgäster som idag bor i lägenheter med hyror under vissa nivåer. Även i detta erbjudande ingår gratis hjälp med flytt.

– De här pilotprojekten är några av våra mest spännande just nu och kommer att kompletteras med fler innovativa förslag. De närmaste åren har vi tydliga mål för att öka rörligheten och förbättra matchningen, ett arbete som förhoppningsvis innebär att fler av de mest efterfrågade lägenheterna blir lediga för uthyrning, säger Charlotte Albertsson, Affärsområdeschef för Boendeutveckling och Service på Helsingborgshem.

De fyra erbjudandena kommer att introduceras styckvis under de kommande månaderna. Efter cirka sex månader ska en utvärdering göras, och beroende på hur väl pilotprojekten har fungerat väljer Helsingborgshem att avsluta, justera eller omvandla erbjudandena till en permanent del av sin uthyrning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]